นโยบายการถอนเงิน

นโยบายการถอนเงินคืออะไร

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการเหนือระดับอย่างแท้จริงให้แก่สมาชิก เราจึงทำทุกวิถีทางเพื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินของคุณโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการชนะพนันในเกมรูเล็ตต์ แบล็คแจ็ค วิดีโอสล็อต หรือเกมคาสิโนอื่นใดที่มีมูลค่าเกิน £/€/$/30,000 เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้คุณถอนเงินจำนวนดังกล่าวเป็นงวด ๆ รวมกันแล้วไม่เกิน £/€/$/30,000 (แล้วแต่บัญชีทุนของคุณ) ต่อหนึ่งดือนปฏิทิน หรือเทียบเท่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหากบัญชีทุนของคุณใช้เงินสกุลอื่น อย่างไรก็ตามหากคุณชนะรางวัลแจ็คพอต (ตามตัวอย่างในเกมสล็อตคาสิโน, วิดีโอสล็อต, วิดีโอโปกเกอร์หรือเกมแจ็คพอตหรือเครื่องเล่นอื่น ๆ ) รางวัลแจ็คพอตดังกล่าวอาจมอบให้คุณเป็นงวดๆ ไปจนถึง 24 เดือน โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว

นโยบายการถอนเงินกำหนดว่า สมาชิกอาจจะต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนจึงจะถอนเงินจากบัญชีได้ ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

เอกสารตรวจสอบยืนยันหลัก ๆ

 1. บัตรประจำตัวที่มีรูปภาพ: ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายในการขอถอนเงินครั้งแรก โดยบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายนี้อาจจะเป็นสำเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ สิ่งสำคัญคือบัตรประจำตัวหน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อ รูปถ่าย และลายเซ็นของคุณในเอกสารนั้นมองเห็นได้ชัดเจน
 2. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต: สำเนาบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่คุณจะใช้ฝากเงินเข้าบัญชี ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดอ่านได้ชัดเจนเพื่อให้เราตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัย ควรปิดหมายเลขแปดหลักตรงกลางที่อยู่บนหน้าบัตรฉบับสำเนา และรหัสรักษาความปลอดภัย 3 หลักด้านหลังบัตรฉบับสำเนา
 3. หลักฐานแสดงที่อยู่: คุณสามารถส่งใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคหรือใบแสดงรายการของบัตรเครดิตมาได้ ซึ่งควรจะเป็นเอกสารฉบับล่าสุดที่ระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ของคุณ โดยต้องตรงกับข้อมูลที่คุณลงทะเบียนไว้ในบัญชี หากคุณส่งใบรายการบัตรเครดิตมาให้เรา อย่าลืมขีดทับเลขบัตรเครดิตแปดหลักตรงกลางด้วย
 4. เอกสารที่ผ่านการรับรองทางกฎหมาย: เอกสารของคุณอาจจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบโดยโนตารี/ทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นหลักฐานทางกฎหมาย

หมายเหตุ: ในบางกรณี เราอาจจะขอให้คุณใช้เอกสารข้างต้นเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการร่วมกัน หรือขอเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายการข้างต้น ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใช้ฝากเงินเข้าบัญชี

ต่อไปนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการถอนเงินและนโยบายการถอนเงินของ 888casino:

ที่ 888casino วิธีการชำระเงินที่คุณถอนจะขึ้นอยู่กับวิธีชำระเงินที่คุณใช้ฝากเงินเข้าบัญชีในอดีต และจำนวนเงินฝากเหล่านั้น

เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัตรเครดิต บัตรชำระเงิน หรือบัตรเดบิต, NETELLER, Skrill, PayPal หรือ WebMoney คุณได้สะสมสิ่งที่เรียกว่า "ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก"* (กรุณาดูคำจำกัดความจาก นโยบายการถอนเงิน ด้านล่าง) สำหรับวิธีการชำระเงินนั้น ๆ

เมื่อคุณขอถอนเงิน ถ้าเป็นไปได้ เราจะชำระเงินที่คุณขอถอนออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการดังกล่าวที่คุณได้สะสมยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิกเอาไว้ (กรุณาดู บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER **ข้อยกเว้น ด้านล่าง)

 1. ในวันจันทร์ คุณฝากเงิน 50 (สกุลเงินของคุณ) ด้วยบัตรเครดิต Visa
 2. ในวันอังคาร คุณฝากเงิน 50 (สกุลเงินของคุณ) ด้วยNETELLER
 3. ในวันพุธ คุณฝากเงินอีก 50 (สกุลเงินของคุณ) ด้วยบัตรเครดิต Visa
 4. ในวันพฤหัสบดี คุณฝากเงิน 50 (สกุลเงินของคุณ) ผ่าน Skrill
 5. ในวันศุกร์ คุณฝากเงิน 50 (สกุลเงินของคุณ) ผ่าน PayPal
 6. ในวันเสาร์ คุณฝากเงิน 50 (สกุลเงินของคุณ) ผ่าน WebMoney
 7. ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิกตอนนี้เท่ากับ 300 (สกุลเงินของคุณ)
  1. 100 ในบัตรเครดิต Visa
  2. 50 ใน Skrill
  3. 50 ใน NETELLER
  4. 50 ใน PayPal
  5. 50 ใน WebMoney
 8. ในวันอาทิตย์ คุณขอถอนเงิน 450 (สกุลเงินของคุณ)

เงินส่วนแรก 300 (สกุลเงินของคุณ) ที่ถอน (ไม่เกินยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก) จะชำระให้คุณโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. 100 (สกุลเงินของคุณ) จะชำระไปยังบัญชีบัตรเครดิต Visa (กรุณาดูบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER **ข้อยกเว้น ด้านล่าง)
 2. 50 (สกุลเงินของคุณ) จะชำระไปยังบัญชี Skrill
 3. 50 (สกุลเงินของคุณ) จะชำระไปยังบัญชี NETELLER
 4. 50 (สกุลเงินของคุณ) จะชำระไปยังบัญชี PayPal
 5. 50 (สกุลเงินของคุณ) จะชำระไปยังบัญชี WebMoney
 6. ยอดเงินทำธุรกรรมของคุณตอนนี้เท่ากับ 0
เงินจำนวน 150 (สกุลเงินของคุณ) "ยอดเงินถอนส่วนที่เหลือ"*** (จำนวนเงินที่เกินจากยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก - กรุณาดูคำจำกัดความใน นโยบายการถอนเงิน ด้านล่าง) จะชำระให้แก่คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไว้:
 1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa (ตามวงเงินสำหรับถอนเงินที่ผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa กำหนดให้ กรุณาดูบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER **ข้อยกเว้น ด้านล่าง) หรือ
 2. บัตรเดบิต Maestro (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต และเฉพาะกรณึที่เลือกโดยสุ่มเท่านั้น) หรือ
 3. NETELLER (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
 4. Skrill (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
 5. PayPal (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
 6. WebMoney (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
 7. การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร (ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัตรในข้อที่ 1 และ 2 ข้างต้น หรือบัตรเครดิต MasterCard ที่ออกในสหราชอาณาจักรและยุโรป) หรือ
 8. บัตรเครดิตของสหราชอาณาจักรผ่าน BACS (ถ้าคุณเคยฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยบัตรเครดิต Visa และ/หรือ MasterCard ที่ออกในสหราชอาณาจักรเท่านั้น) หรือ

คำอธิบาย:

 • * = ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก (ดูคำจำกัดความได้ในนโยบายการถอนเงินด้านล่าง)
 • ** = บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER ข้อยกเว้น (ดูหัวข้อถัดไปด้านล่าง)
 • *** = ยอดเงินถอนส่วนที่เหลือ (ดูคำจำกัดความในนโยบายการถอนเงินด้านล่าง)

โปรดทราบ: บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ** ข้อยกเว้น

(ผู้ใช้ที่ไม่มีบัตรเครดิต กรุณาข้ามหัวข้อถัดไปของเอกสารนี้):

**การถอนเงินด้วยบัตรเครดิต Visa: เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa กำหนดไว้ 888casino จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระเงินที่ผู้ใช้ถอนไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa ในบางประเทศ (กรุณาดูรายชื่อประเทศเหล่านี้จากรายการแบบเลื่อนลงด้านล่าง) นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa บางรายในประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการแบบเลื่อนลงด้านล่าง (ประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ) ได้กำหนดกฎระเบียบไว้ 888casino จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระเงินที่ผู้ใช้ถอนไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa บางประเภท ดังนั้น เงินที่ฝากเข้าบัญชีโดยใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa เหล่านี้จะไม่นำไปรวมกับ *ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก (ดูำนโยบายการถอนเงินด้านล่าง) สมาชิกที่ฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa บางประเภทเหล่านี้จะได้รับเงินที่ถอนตามหัวข้อที่สาม (3) ของนโยบายการถอนเงินด้านล่าง

กรุณาดูรายการแบบเลื่อนลงด้านล่าง ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อประเทศที่ผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa บางรายไม่อนุญาตให้ชำระเงินที่ถอนไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa:**การถอนเงินด้วย MasterCard/Eurocard: เนื่องจากผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต MasterCard/Eurocard ได้กำหนดกฎระเบียบไว้ 888casino ไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระเงินที่ผู้ใช้ถอนไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต MasterCard และหรือบัตร Eurocard ดังนั้น เงินที่ฝากเข้าบัญชีโดยใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต MasterCard และ/หรือ Eurocard เหล่านี้จะไม่นำไปรวมกับ *ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก (ดูำนโยบายการถอนเงินด้านล่าง) สมาชิกที่ฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต MasterCard และ/หรือ Eurocard จะได้รับเงินที่ถอนตามหัวข้อที่สาม (3) ของนโยบายการถอนเงินด้านล่าง

โปรดทราบข้อมูลการถอนเงินที่สำคัญดังต่อไปนี้ (สำหรับทั้งผู้ใช้ที่มีและไม่มีบัตรเครดิต):

คำขอถอนเงินหลายรายการที่ส่งมาให้เราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการฝากเงิน โดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกัน อาจจะชำระรวมกันเป็นเงินก้อนเดียว

ส่วนใหญ่แล้ว รายการเครดิตสำหรับการชำระเงินเพื่อถอนเงินนั้นจะแจกแจงแยกกัน และจะไม่เป็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้วิธีชำระเงินที่เลือกไว้ฝากเงินเข้าบัญชีเป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือน การถอนเงินด้วยวิธีดังกล่าวอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

หากคุณขอถอนเงินน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่อนุญาตให้ถอนได้ เงินจำนวนดังกล่าวจะคืนกลับมายังบัญชีเงินทุนของคุณ

 • จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการถอนเงินด้วยการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารคือ $20 / €15 / £15 / 20 CAD
 • จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการถอนเงินด้วยวิธีชำระเงินดังต่อไปนี้คือ $ 15 / € 15 / £ 15 / 20 CAD: Skrill, NETELLER, PayPal, บัตรเครดิตของสหราชอาณาจักรผ่าน BACS, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, WebMoney

ในบางครั้ง เราอาจจะขอให้คุณอนุมัติหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากคุณ ก่อนจะดำเนินการตามคำขอถอนเงิน และเราอาจจะขอให้คุณเซ็นชื่อรับรองเงินฝากย้อนหลังที่เข้าบัญชี 888casino +ด้วย

ในบางกรณีที่จำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีก่อนจะดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะคืนเงินรอการถอนไปยังบัญชีเงินทุนจนกว่าการตรวจสอบยืนยันบัญชีจะเสร็จสิ้น หากการถอนเงินยังคงอยู่ในสถานะรอการถอนและไม่ได้คืนเข้าบัญชีเงินทุนของคุณในทันที คุณจะมีเวลา 7 วันในการตรวจสอบยืนยันบัญชีให้เสร็จ มิเช่นนั้น การถอนเงินรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกและเราจะส่งเงินคืนเข้าบัญชีเงินทุนของคุณ

ในกรณีที่สมาชิกขอถอนเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ฝากเข้าบัญชี เราจะนำอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาใช้ โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการค้าประจำวันของธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต ณ วันที่ดำเนินการถอนเงิน เราอาจจะเพิ่มส่วนต่างเข้าไปในอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการค้าของตลาดกลางเพื่อนำมาหักลบกับต้นทุนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเรา หลังจากดำเนินการตามคำขอถอนเงินแล้ว สมาชิกจะได้รับแจ้งรหัสการถอนเงิน รวมทั้งจำนวนเงินที่ได้รับด้วยโดยระบุเป็นสกุลเงินในบัญชีเงินทุนและสกุลเงินที่ชำระเงิน

หมายเหตุ: หากคุณทำบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก หรือหากสถานะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเราทันที เพื่อให้เราตรวจสอบสถานะและยืนยันว่าคุณได้รับเงินแล้ว/ยังไม่ได้รับเงิน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอและ/หรือหยุดดำเนินการตามคำขอถอนเงินจนกว่าธุรกรรมการฝากเงินที่ค้างอยู่จะได้รับอนุมัติในขั้นสุดท้าย

คุณสามารถถอนเงินโบนัสได้หลังจากปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายโบนัสครบทุกข้อแล้วเท่านั้น

หากคุณพยายามถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ คุณจะถูกริบเงินที่ถูกจำกัดทั้งหมดของคุณ (จำนวนเงินโบนัสทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านข้อกำหนดการลงเดิมพันและเงินรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินโบนัสดังกล่าวซึ่งรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด, ฟรีสปิน, FreePlay และบัตรกำนัลแจ็คพอต) และเงินรางวัลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตามลำดับซึ่งไม่ได้ถูกแปลงเป็นเงินทุนที่มีอยู่ (เงินทุนที่คุณฝากและเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้มาจากเงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงินโบนัสที่ตรงตามข้อกำหนดการลงเดิมพัน)

ในกรณีที่เราเลิกทำธุรกิจในประเทศของคุณ การชำระเงินอาจต้องหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการในอัตราที่สมเหตุผล

นโยบายการถอนเงินของ 888casino:

ตามนโยบายการถอนเงินของ 888casino นั้น เมื่อสมาชิกส่งคำขอถอนเงินมาให้เรา จะมีการชำระเงินให้แก่สมาชิกโดยอัตโนมัติด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันกับที่สมาชิกใช้ฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ของตัวเอง โดยจำนวนเงินที่ชำระด้วยวิธีการนี้จะไม่เกิน *ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก (ดูคำจำกัดความในหัวข้อที่หนึ่ง (1) ด้านล่าง) หลังจากนั้น สมาชิกจะสามารถเลือกวิธีชำระเงินสำหรับรับ ***ยอดเงินถอนส่วนที่เหลือ (ดูคำจำกัดความในหัวข้อที่สาม (3) ด้านล่าง)

 1. *ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิกหมายถึง:
  1. จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกฝากเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa (ยกเว้นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa บางประเภท - กรุณาดู บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER **ข้อยกเว้น ข้างต้น) หักด้วยจำนวนเงินที่เคยถอนในอดีต และ/หรือเงินที่ได้รับคืนมาด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันนี้ บวกด้วย/หรือ
  2. จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกฝากเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัตรเดบิต Maestro หักด้วยจำนวนเงินที่เคยถอนในอดีต และ/หรือเงินที่ได้รับคืนมาด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันนี้ บวกด้วย/หรือ
  3. จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกฝากเข้าบัญชี 888casino ผ่านทางบัญชี NETELLER หักด้วยจำนวนเงินที่เคยถอนในอดีต และ/หรือเงินที่ได้รับคืนมาด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันนี้ บวกด้วย/หรือ
  4. จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกฝากเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัญชี Skrill หักด้วยจำนวนเงินที่เคยถอนในอดีต และ/หรือเงินที่ได้รับคืนมาด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันนี้
  5. จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกฝากเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัญชี PayPal หักด้วยจำนวนเงินที่เคยถอนในอดีต และ/หรือเงินที่ได้รับคืนมาด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันนี้
  6. จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกฝากเข้าบัญชี 888casino ผ่านบัญชี WebMoney หักด้วยจำนวนเงินที่เคยถอนในอดีต และ/หรือเงินที่ได้รับคืนมาด้วยวิธีชำระเงินเดียวกันนี้
 2. เงินที่สมาชิกขอถอนออกจากบัญชีจะชำระให้แก่สมาชิกด้วยวิธีการดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ แต่ไม่เกิน *ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิก (ดูหัวข้อที่หนึ่ง (1) ด้านบน) และด้วยวิธีการดังตัวอย่างต่อไปนี้:
  1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa (ตามวงเงินสำหรับถอนเงินที่ผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa กำหนดให้ กรุณาดูบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER **ข้อยกเว้น ข้างต้น) หรือ
  2. บัตรเดบิต Maestro
  3. บัญชี NETELLER
  4. บัญชี Skrill
  5. บัญชี PayPal
  6. บัญชี WebMoney
 3. หลังจากนั้น (เมื่อใช้ *ยอดเงินทำธุรกรรมของสมาชิกครบแล้ว กล่าวคือใช้วิธีชำระเงินทั้งหมดที่สมาชิกเคยใช้ฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ในอดีตครบหมดแล้ว ดูหัวข้อที่หนึ่ง (1) ข้างต้น) สมาชิกอาจจะเลือกวิธีการต่อไปนี้ ถ้ามี:
  1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa (ตามวงเงินสำหรับถอนเงินที่ผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa กำหนดให้ กรุณาดูบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/NETELLER **ข้อยกเว้น ด้านล่าง) หรือ
  2. บัตรเดบิต Maestro (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต และเฉพาะกรณึที่เลือกโดยสุ่มเท่านั้น) หรือ
  3. NETELLER (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
  4. Skrill (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
  5. PayPal (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
  6. WebMoney (ถ้าคุณฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยวิธีนี้ในอดีต) หรือ
  7. การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร (ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัตรในข้อที่ 1 และ 2 ข้างต้น หรือบัตรเครดิต MasterCard ที่ออกในสหราชอาณาจักร) หรือ
  8. บัตรเครดิตของสหราชอาณาจักรผ่าน BACS (ถ้าคุณเคยฝากเงินเข้าบัญชี 888casino ด้วยบัตรเครดิต Visa และ/หรือ MasterCard ที่ออกในสหราชอาณาจักรเท่านั้น) หมายเหตุ: ทางเลือกเดียวสำหรับบัครเครดิต Visa/Mastercard ที่ออกในสหราชอาณาจักรในการรับเงินที่ถอน)

888casino ใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและการถอดรหัสที่ล้ำสมัยที่สุด เพื่อรับประกันว่าธุรกรรมและข้อมูลทางการเงินของคุณจะปลอดภัย

ในกรณีที่คุณยกเลิกคำขอถอนเงิน คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการเดิมพันด้วยเงินจำนวนดังกล่าวในภายหลัง บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณยกเลิกและนำไปวางเดิมพันในภายหลัง

ขอให้คุณสนุกและโชคดีกับการเล่นเกม!

หากต้องการความเช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

นโยบายการถอนเงินจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ หากพบว่าความหมายของนโยบายการถอนเงินฉบับแปลกับฉบับภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ยึดตามความหมายของฉบับภาษาอังกฤษ


อัปเดตล่าสุด: 25/05/2020