เพื่อบริหารจัดการและดูแลเกมโต๊ะต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ Live Casino, เราจึงแต่งตั้งผู้จัดการพื้นที่การพนัน ("Pit Boss") ในนามของเรา ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น โบนัส และข้อเสนอพิเศษแบบเรียลไทม์ที่ Pit Boss สามารถยื่นข้อเสนอให้แก่ผู้เล่นได้ในระหว่างที่ผู้เล่นกำลังเข้าร่วมในกิจกรรม Live Casino ต่างๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตาม ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของ Pit Boss และข้อตกลงผู้ใช้ ให้ถือเอาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของ Pit Boss เป็นหลัก. ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ Pit Boss เหล่านี้ได้จัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษ และหากนำไปแปลเป็นภาษาอื่นแล้ว ให้ใช้ข้อความในฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

โบนัสที่เกี่ยวข้องกับ PIT BOSS

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 1. Pit Boss สามารถยื่นข้อเสนอโบนัสให้ผู้เล่นได้เป็นครั้งคราวสำหรับการเข้าร่วมในกิจกรรม Live Casino ต่างๆ ("โบนัส Live Casino")
 2. ผู้เล่นจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับโบนัส Live Casino เมื่อผู้เล่นได้รับแจ้งจาก Pit Boss ณ เวลาจริงเท่านั้นผ่านแพลตฟอร์ม Live Casino ว่าได้รับมอบโบนัสนั้น
 3. โบนัส Live Casino ที่ Pit Boss ได้มอบให้ดังที่กล่าวไว้ด้านบนจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนั้นภายในประมาณสอง (2) ชั่วโมงนับจาก ณ เวลาที่ผู้เล่นได้รับแจ้งถึงการรับรางวัลจาก Pit Boss ดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 4. Live Casino โบนัส (และรางวัลที่ชนะใด ๆ ซึ่งได้มาจากโบนัส) จะหมดอายุลงภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับมอบ
 5. Live Casino จะต้องลงเดิมพัน 30 ครั้งภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับมอบก่อนที่จะสามารถทำการถอนเงินออกจากบัญชี นั่นหมายความว่า คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดิมพันที่บังคับใช้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับมอบโบนัส Live Casino มิฉะนั้นคุณจะเสียสิทธิ์ในโบนัส Live Casino นั้นและรางวัลที่ชนะซึ่งได้มาจากโบนัส Live Casino ใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของเงินสมทบในการเดิมพัน และจะแตกต่างกันไปในแต่ละเกม ดูตารางการกำหนดของเงินสมทบในการเดิมพัน
 6. สำหรับโบนัสด่วนเท่านั้น จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดิมพันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หากโบนัส (รวมเงินที่ชนะที่เกิดจากโบนัสที่เกี่ยวข้องใด ๆ) ในบัญชีของคุณเท่ากันหรือมากว่าจำนวนโบนัสเดิม คุณสามารถถอนเงินฝากของคุณได้ แต่โบนัส (รวมเงินที่ชนะที่เกิดจากโบนัสที่เกี่ยวข้องใด ๆ) จะถูกยกเลิก
 7. ยกเว้นการชนะรางวัลแจ็กพ็อต การชนะรางวัลที่ได้รับมาจากโบนัส Live Casino ถูกจำกัดให้มีจำนวนสูงสุดอยู่ที่ $500
 8. Live Casino ไม่สามารถใช้โบนัสในการเดิมพัน Sport หรือ Poker ได้

ช่วงการเงินคืน (CASHBACK TIME)

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 1. Pit Boss สามารถยื่นข้อเสนอให้ผู้เล่นที่มีสิทธิ์รับเงินบางส่วนคืนจากจำนวนเงินสุทธิที่เสียไปจากการเดิมพันในระหว่างที่อยู่ในช่วงการคืนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ("ช่วงการคืนเงิน") ในฐานะที่เป็นการคืนเงินกลับแก่ผู้เล่น (เพิ่มเข้าไปในบัญชีในรูปแบบของเงินจริง) ดังที่ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนด้านล่าง (โดยรวมกันเรียกว่า "ข้อเสนอการคืนเงิน")
 2. ช่วงการคืนเงินจะประกาศให้ทราบ ณ เวลาจริงโดย Pit Boss ผ่านแพลตฟอร์ม Live Casino และจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงช่วงการคืนเงินและมีนาฬิกาจับเวลาปรากฏขึ้นที่โต๊ะที่เกี่ยวข้อง
 3. ช่วงการคืนเงินจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญลักษณ์ดังกล่าวถูกนำออกไปและนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังมาถึง 00:00
 4. หากนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังมาถึง 00:00 ในระหว่างรอบการเล่นแล้ว ช่วงการคืนเงินก็จะดำเนินต่อไปจนกว่ารอบการเล่นนั้นจะสิ้นสุดลง
 5. เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขา ข้อเสนอการคืนเงินหมายถึง จำนวนเงินสุทธิที่เสียพนันของผู้เล่น (เงินสุทธิที่เสียพนัน = เดิมพัน – ชนะ) ในระหว่างช่วงการคืนเงินบนโต๊ะพนันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (นั่นคือ โต๊ะที่ Pit Boss ได้วางสัญลักษณ์และนาฬิกาจับเวลาที่นำมาใช้ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน)
 6. เงินสดสูงสุดที่มอบให้ในช่วงการคืนเงินแต่ละช่วงนั้นถูกจำกัดให้มีจำนวนสูงสุดอยู่ที่ $500
 7. จำนวนเงินที่ได้รับคืนซึ่งได้รับเป็นรางวัลจากข้อเสนอการคืนเงินจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนั้นภายในประมาณสอง (2) ชั่วโมงจากเวลาที่สิ้นสุดระยะเวลาการคืนเงิน
 8. จำนวนเงินที่คืนกลับไปให้ผู้เล่นตามข้อเสนอการคืนเงินนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีในรูปแบบของเงินจริง และไม่จำเป็นต้องนำไปลงเดิมพันเพื่อให้สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้

BLACKJACK RACE

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เล่นทุกคนที่อยู่นอกประเทศอิตาลี

 1. Pit Boss อาจเสนอตัวเลือกให้ผู้เล่นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชั่น Blackjack, โดยที่พวกเขาจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวนมากสำหรับการได้ Blackjack ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ("Blackjack Race "), ตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง (เรียกว่า “Blackjack Race Offer-ข้อเสนอในการเล่นแบล็คแจ็ค")
 2. Blackjack Race จะประกาศให้ทราบ ณ เวลาจริงโดย Pit Boss ผ่านแพลตฟอร์ม Live Casino และจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึง Blackjack Race และมีนาฬิกาจับเวลาปรากฏขึ้นที่โต๊ะที่เกี่ยวข้อง
 3. Blackjack Race จะสิ้นสุดลงเมื่อสัญลักษณ์ดังกล่าวถูกนำออกไปและนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังมาถึง 00:00
 4. หากนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังมาถึง 00:00 ในระหว่างรอบการเล่นแล้ว Blackjack Race ก็จะดำเนินต่อไปจนกว่ารอบการเล่นนั้นจะสิ้นสุดลง
 5. ในระหว่าง Blackjack Race, ผู้เล่นที่ได้ Blackjack จะได้รับรางวัลเงินสด %%BRCurrSym%%10
 6. เพื่อความชัดเจน, Blackjack คือมือเล่นที่ได้ไพ่เอซและไพ่อื่นๆ ที่มีค่าเท่ากับ 10 จากการแจกไพ่ 2 ใบแรกให้กับผู้เล่น
 7. Blackjack รางวัล Race จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นที่มีสิทธิ์รับภายในเวลาประมาณหนึ่ง (1) ชั่วโมงหลังจากที่ช่วง Blackjack Race สิ้นสุดลง
 8. รางวัล Blackjack Race ทั้งหมดจะได้รับเป็นเงินจริงและไม่จำเป็นต้องนำไปลงเดิมพันเพื่อถอนเงิน

การเดิมพันสองเท่า (DOUBLE WIN) - การเดิมพันข้าง (SIDE BETS)

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 1. Pit Boss สามารถยื่นข้อเสนอให้ผู้เล่นที่มีสิทธิ์นำเงินที่ชนะไปลงเดิมพันเพื่อเพิ่มเงินที่ชนะเป็นสองเท่าได้ในการเดิมพันข้าง (เช่น เมื่อได้ลงเดิมพันสูงกว่าและเหนือกว่าการเดิมพันหลัก) ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ("ช่วงการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้าง") ดังที่ได้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนไว้ด้านล่าง (โดยรวมกันเรียกว่า "ข้อเสนอการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้าง")
 2. Pit Boss จะประกาศช่วงการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้างผ่านแพลตฟอร์ม Live Casino และจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้มีการวางสัญลักษณ์ที่ระบุถึงการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้างและนาฬิกาจับเวลาไว้ที่โต๊ะเล่นเกมที่เกี่ยวข้ององ
 3. ช่วงการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้างจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญลักษณ์ดังกล่าวถูกนำออกไปและนาฬิกาจับเวลาเดินถอยหลังมาถึง 00:00
 4. หากนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังมาถึง 00:00 ในระหว่างรอบการเล่นแล้ว ช่วงการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้างก็จะดำเนินต่อไปจนกว่ารอบการเล่นนั้นจะสิ้นสุดลง
 5. ข้อเสนอการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้าง หมายถึง การชนะจากการเดิมพันข้างใด ๆ รวมถึง ‘Perfect Pairs’ และ ‘21+3’
 6. รางวัลที่ชนะทั้งหมดที่เกิดจากข้อเสนอการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้างจะมอบให้เป็นโบนัส (ซึ่งโบนัสจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่ชนะจากการเดิมพันข้างใด ๆ ต่อรอบ) (โดยรวมกันเรียกว่า "โบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่า (Double Win Bonus)")
 7. โบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่าสูงสุดที่มอบให้ต่อรอบในระหว่างช่วงที่จัดให้มีการเดิมพันสองเท่า - การเดิมพันข้างนั้นถูกจำกัดให้มีจำนวนสูงสุดที่ $200
 8. โบนัสที่ได้จากการชนะสองเท่า (Double Win Bonuses) จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนั้นภายในประมาณสอง (2) ชั่วโมงจากเวลาที่สิ้นสุดระยะเวลาการชนะสองเท่า - ระยะเวลาการเดิมพันข้าง
 9. โบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่า (และเงินรางวัลที่ชนะใด ๆ ซึ่งได้มาจากโบนัส) จะหมดอายุภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับมอบ
 10. โบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่าจะต้องนำไปลงเดิมพัน 30 ครั้งภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับมอบก่อนที่จะสามารถทำการถอนเงินออกจากบัญชี นั่นหมายความว่า คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดิมพันที่บังคับใช้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับมอบโบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่า มิฉะนั้นคุณจะเสียสิทธิ์ในการรับโบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่าและเงินที่ชนะใด ๆ ที่ได้มาจากโบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่านั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของเงินสมทบในการเดิมพัน และจะแตกต่างกันไปในแต่ละเกม ดูตารางการกำหนดของเงินสมทบในการเดิมพัน
 11. สำหรับโบนัสด่วนเท่านั้น จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดิมพันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หากโบนัส (รวมเงินที่ชนะที่เกิดจากโบนัสที่เกี่ยวข้องใด ๆ) ในบัญชีของคุณเท่ากันหรือมากว่าจำนวนโบนัสเดิม คุณสามารถถอนเงินฝากของคุณได้ แต่โบนัส (รวมเงินที่ชนะที่เกิดจากโบนัสที่เกี่ยวข้องใด ๆ) จะถูกยกเลิก
 12. ยกเว้นการชนะรางวัลแจ็กพ็อต การชนะที่เกิดจากโบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่าจะถูกจำกัดให้มีจำนวนสูงสุดอยู่ที่ $500
 13. โบนัสสำหรับการเดิมพันสองเท่าไม่สามารถใช้ได้กับการเดิมพัน Sport หรือ Poker

ทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 1. การถอนเงิน: ยอดเงินฝากคงเหลือของคุณ (เรียกว่า ยอดคงเหลือในการทำธุรกรรมภายใต้นโยบายการถอนเงินของเรา) สามารถถอนออกจากบัญชีได้ตลอดเวลา เป็นไปตามเงื่อนไขในการถอนเงินทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการถอนเงินของเรา
 2. โบนัสและข้อเสนอโปรโมชั่นทั้งหมด และเงินที่ชนะรางวัลใด ๆ ผ่านการเดิมพันจากข้อใดข้อหนึ่งที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นจะถูกยกเลิก ณ เวลาที่ทำการถอนเงินหากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 3. หากคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่แคชเชียร์ของไซต์ 888casino เกี่ยวกับกิจกรรมการพนันของคุณเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมของคุณ และ/หรือการเข้าร่วมในโปรโมชั่น โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษต่อไปดังที่ได้กำหนดไว้นี้ ในกรณีเช่นนั้น โบนัส และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่คุณได้รับ และ/หรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถูกยกเลิก
 4. ในกรณีพิเศษ Pit Boss สามารถปรับ เปลี่ยนแปลง ยุติโปรโมชั่น โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษดังที่ได้กำหนดไว้นี้ก่อนที่ระยะเวลาโฆษณาจะสิ้นสุดลง หรือสามารถขยายระยะเวลาของโปรโมชั่น โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษในยาวนานขึ้น รวมถึงโดยไม่มีการจำกัดในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ เนื่องมาจากการใช้งานในทางที่มิชอบ หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้องดังที่ได้ระบุไว้ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์พิเศษ
 5. 888casino นโยบายด้านโบนัสฉบับสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 6. 888casino เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ประเภทเกม เงินสมทบของเกม
สล็อตและวิดีโอสล็อต, บัตรสำหรับขูด, Keno, การแข่ง, เกมอาเขต, เกมลูกเต๋าและเกมอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ปรากฏในตาราง

100%

Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker และเกมโต๊ะโป๊กเกอร์ 20%
ทุกๆ เวอร์ชันของ Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold’em, ทุกๆ เวอร์ชันของรูเล็ตและLive Roulette 10%
Craps 5%
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว & โฆษณาให้กับคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับต่อนโยบายคุกกี้ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่