ข้อตกลงการบริการ

Virtual Global Digital Services Limited ("บริษัท") ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศยิบรอลตาร์และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท 888 บริษัทได้รับอนุญาตจากและกำกับดูแลโดยรัฐบาลของประเทศยิบรอลตาร์ตามบทบัญญัติของรัฐบัญญัติการพนันของประเทศยิบรอลตาร์ ค.ศ. 2005 ให้ดำเนินการและเสนอบริการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคาสิโน โป๊กเกอร์ การพนันผลการแข่งขันกีฬา และบิงโก กรุณาอ่านข้อตกลงการบริการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ (“ข้อตกลงการบริการ”) อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของบริษัท
โปรดทราบ: หากคุณได้ลงทะเบียนบัญชีก่อนวันที่ 9 กันยายน 2019 ข้อตกลงผู้ใช้จะถูกกำหนดและโอนจากผู้ให้บริการเดิมไปยัง Virtual Global Digital Services Limited ในกรณีดังกล่าวทั้งหมดการอ้างอิงใด ในข้อตกลงผู้ใช้กับ “บริษัท ” จะถูกอ่านเป็นการอ้างอิงถึง Virtual Global Digital Services Limited
โปรดทราบ: ข้อตกลงผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) นี้จะใช้กับคุณเฉพาะเมื่อคุณเล่นนอกรัฐสมาชิกตลาดยุโรปเดียวหรือสหราชอาณาจักร
โปรดทราบ: หากคุณเล่นพนันหรือลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร ข้อตกลงการใช้งานนี้ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ กรุณาดูข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับคุณที่นี่
โปรดทราบ: หากคุณเล่นในประเทศสมาชิกตลาดยุโรปเดียวใด ๆ ยกเว้นรัฐที่คุณเล่นด้วยใบอนุญาตท้องถิ่นตัวอย่างเช่น ในสเปน, อิตาลีหรือเดนมาร์ก ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณสามารถค้นหาข่้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ที่นี่
บริษัทให้บริการเล่นพนันผ่านแบรนด์ของบริษัทเอง ("แบรนด์ของบริษัท") แบรนด์อื่น ๆ และแบรนด์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเรียกว่า "แบรนด์ป้ายขาว (แต่ละแบรนด์เรียกว่า "แบรนด์ป้ายขาว") นอกเหนือจากให้บริการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ("แพล็ตฟอร์มอินเทอร์เน็ต") บริษัทอาจจะให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ เป็นครั้งคราวไป เช่น ่(i) โทรทัศน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ (ii) แพล็ตฟอร์มเล่นพนันบนโทรศัพท์มือถือ (iii) แพล็ตฟอร์มความบันเทิงบนเครื่องบิน (แต่ละประเภทเรียกว่า "แพล็ตฟอร์มทางเลือก")
เมื่อคุณใช้บริการเล่นพนันของบริษัท ไม่ว่าบนแพล็ตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพล็ตฟอร์มทางเลือก ข้อตกลงการบริการจะบังคับใช้กับการใช้งานดังกล่าวในระดับที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น
นอกเหนือจากข้อตกลงการบริการแล้ว คุณยังควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างละเอียด ซึ่งในนโยบายดังกล่าวจะอธิบายว่าเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง ในการใช้บริการเล่นพนันของบริษัทนั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวกับบริการเล่นพนันบางประเภทที่คุณใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "นโยบายโบนัส", "นโยบายการถอนเงิน", "นโยบายการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ", “กฎกติกาการแข่งขัน", "กฎกติกาของบริษัท", “นโยบายด้านการตัดการเชื่อมต่อ”, "888sport กฎกติกาในการพนันผลการแข่งขันกีฬา", (เรียกรวมกันว่า "กฎกติกาเพิ่มเติม") ในแต่ละกรณี ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว ข้อตกลงการบริการ รวมทั้งกฎกติกาเพิ่มเติม ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และกลายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงการใช้งาน”)


1. ข้อมูลเบื้องต้น

 • เมื่อลงทะเบียนกับบริษัท และ/หรือเมื่อใช้บริการเล่นพนันของลริษัท และ/หรือเมื่อทำเครื่องหมายในช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้” (หรือข้อความอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน) และ/หรือเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา แสดงว่า คุณตกลงที่จะผูกพันตนกับข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดโดยไม่มีการยกเว้นข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว ข้อตกลงการใช้งานจะกลายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับบริษัท และข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้งานบริการเล่นพนันของเราตลอดเวลา
 • ธุรกรรมระหว่างคุณกับบริษัททั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์บริษัท
 • ซอฟต์แวร์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งแบบดาวน์โหลดได้และไม่สามารถดาวน์โหลดได้ และแบบให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพล็ตฟอร์มทางเลือก (“ซอฟต์แวร์”) จะทำให้คุณใช้บริการเล่นพนันของเราได้ (“บริการ”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมบริการหรือซอฟต์แวร์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลทันทีและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว
 • คุณจะมีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์และบริการผ่านทางบัญชีของตัวเองเท่านั้น และห้ามไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่นเป็นอันขาด หากคุณพยายามใช้บริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่นใด เราจะมีสิทธิ์ปิดบัญชีทั้งหมดของคุณทันที รวมทั้งยึดเงินในบัญชีดังกล่าว และห้ามไม่ให้คุณใช้บริการของเราอีกในอนาคต
 • ถ้าเห็นว่าเหมาะสม บริษัทอาจจะตัดสินใจตามดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้คุณลงทะเบียนเปิดบัญชีหลายบัญชีกับเรา หรือไม่ให้บุคคลอื่นในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันใช้บัญชีเดียวกับคุณ บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้มีการลงทะเบียนปิดบัญชีหลายบัญชี แต่สามารถดำเนินการบางอย่างกับบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีหลายบัญชีได้ ถ้าจำเป็น รวมทั้งการยึดเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการลงทะเบียนเปิดหลายบัญชีจากบ้านหลังเดียวกันด้วย ไม่ว่าข้อมูลการลงทะเบียนที่แจ้งไว้ ณ ตอนเปิดบัญชีจะเป็นเช่นไรก็ตาม

2. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน คุณควรหยุดใช้ซอฟต์แวร์ทันที และลบซอฟต์แวน์ออกจากคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานเป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเผยแพร่ข้อตกลงการใช้งานฉบับใหม่บนหน้าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องของแลรนด์ของบริษัทและแบรนด์้ป้ายขาวทั้งหมด ข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุงแก้ไขจะบังคับใช้หลังจากประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแล้ว 14 วัน หรือก่อนหน้านั้นตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกำหนด และการใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ต่อไปหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนั้นแล้ว คุณยังคงมีหน้าที่ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกต้องของข้อตกลงการใช้งาน และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

 • การเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตอาจจะผิดกฎหมายในบางเขตการปกครอง คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือการรับประกันทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา และบริษัทจะไม่รับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของบริการในเขตการปกครอง กรุณาตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตการปกครองของคุณก่อนจะลงทะเบียนกับบริษัทและใช้บริการ
 • บริการจัดหาให้กับผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคคลห้ามเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายของเขตการปกครองที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทจะไม่มีเจตนาให้คุณละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณรับรอง รับประกัน และตกลงว่า จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากคุณใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการอย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายในเขตการปกครองที่เกี่ยวข้อง หากคุณสงสัยว่า การใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรานั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของเขตการปกครองที่เกี่ยวข้องกับคุณ เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะช่วยบริษัทอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลที่อยู่ในบางประเทศที่บริษัทไม่ให้บริการจะไม่สามารถเปิดบัญชีกับบริษัทรวมทั้งเรียกเก็บเงินหรือใช้บริการได้ การเข้าถึงจากประเทศเหล่านี้ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกบล็อก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศที่จะไม่ยอมรับผู้ใช้บริการตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลทันที

4. การเข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต

 • ห้ามมิให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในเขตปกครองที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริการของเรา แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะสูงกว่ากัน (“อายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย”) ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการของเราไม่ว่าในสถานการณ์ใด และบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการของเรา จะถือว่าละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานยืนยันอายุของผู้เล่นได้ตลอดเวลา เพื่อนำมาตรวจสอบยืนยันว่าบุคคลที่ใช้บริการของเรานั้นไม่ใช่บุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย บริษัทอาจจะยกเลิกบัญชี และ/หรือปิดกั้นไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ หากคุณไม่ส่งหลักฐานยืนยันอายุมาให้เรา หรือหากบริษัทสงสัยว่าคุณยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจากบัญชีของคุณไว้จนกว่าจะยืนยันอายุของคุณได้
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ และวิธีชำระเงินที่คุณใช้ได้ตลอดเวลา โดยขอเอกสารบางอย่างจากคุณ ซึ่งตามปกติแล้ว เอกสารเหล่านี้ได้แก่ บัตรประจำตัว หลักฐานแสดงที่อยู่ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งหลักฐานยืนยันวิธีชำระเงิน โดยสามารถอัปโหลดให้เราผ่านทางแคชเชียร์ได้ หากเห็นว่าจำเป็น เราอาจจะขอให้คุณนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองตามกฎหมาย กล่าวคือ เอกสารเหล่านั้นจะต้องประทับตราและยืนยันความถูกต้องโดยโนตารีพับลิค หากสมาชิกไม่ได้ส่งเอกสารให้เราตามที่ร้องขอ บริษัทอาจจะยกเลิกบัญชีและยึดเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีนั้นไว้ ตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยภายในของเรา ตัวอย่างเช่น หากเราสงสัยว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือให้ข้อมูลที่ชวนให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวมีผลบังคับ และไม่จำเป็นต้องให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นพบเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ก็ได้
 • เมื่อคุณใช้ไซต์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลบางอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ แหล่งที่มาของเงินของคุณ สถานะทางการเงิน อาชีพ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันแก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ จำกัดการใช้งานของบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถฝากเงินเข้าไปในบัญชีโดยอิงจากข้อมูลที่คุณมอบให้ หรือหากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลนั้น เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียใด ๆ ซึ่งคุณที่ทำให้เกิดขึ้น (i) ก่อนที่จะได้กำหนดการจำกัดใด ๆ เช่นนั้น หรือ (ii) กับบัญชีอื่นใดที่คุณอาจได้ลงทะเบียนหรือซึ่งคุณได้เปิดใช้งานใหม่ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากที่ได้กำหนดการจำกัดการใช้งานใด ๆ เช่นนั้นแล้วก็ตาม
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภูมิหลังของสมาชิกและขอเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เพื่อตรวจสอบตัวตนของสมาชิก ตรวจสอบรายการเครดิตของสมาชิก หรือสอบถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของสมาชิก หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิก เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ และอาชีพ การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และ/หรือประวัติการเล่นเกมของสมาชิก บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสมาชิกแก่ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว ในการตรวจสอบนั้น เราอาจว่าจ้างให้บริษัทบุคคลที่สามดำเนินการตรวจสอบตามที่จำเป็น บริษัทอาจพิจารณาตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีของสมาชิก และยึดเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว หากการตรวจสอบได้ข้อสรุปในทางลบหรือไม่ทำให้บริษัทมั่นใจ
 • ระหว่างการว่าจ้างและระยะเวลา 24 เดือนหลังจากสิ้นสุดการว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา หรือตัวแทนของบริษัท หรือบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัท หรือของซัพพลายเออร์ ผู้จำหน่าย หรือพันธมิตรป้ายขาวของบริษัท ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเราทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งซัพพลายเออร์หรือผู้ขายใด ๆ ด้วย นอกจากนี้ ข้อจำกัดนี้ยังบังคับใช้กับญาติของบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน และเพื่อการนี้ คำว่า ‘ญาติ’ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คู่สมรส คู่ชีวิต พ่อแม่ ลูก หรือพี่น้องด้วย อนึ่ง ชาวยิบรอลตาร์หรือพลเมืองของยิบรอลตาร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการของเรา

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ/ทรัพย์สินทางปัญญา

 • บริษัทขอสิทธิ์แบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ใช่การอนุญาตช่วงให้แก่คุณในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่นำมาจากซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการตามข้อตกลงการใช้งาน คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ และสามารถสำรองข้อมูลสำเนาของซอฟต์แวร์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลสำรองดังกล่าวคุณต้องนำมาใช้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการผ่านคอมพิวเตอร์ที่คุณเป็นผู้ใช้หลักเท่านั้น รหัส โครงสร้าง และองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณจะต้องไม่:
  1. คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ แยกส่วน แก้ไข แปล หรือพยายามเข้าถึงซอร์สโค้ด โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากซอร์สโค้ดทั้ง หรือด้วยวิธีการอื่นใด
  2. จำหน่าย มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง ถ่ายโอน แจกจ่าย หรือให้เช่าซอฟต์แวร์
  3. ให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือด้วยวิธีการอื่นใด
  4. ส่งออกซอฟต์แวร์ไปยังประเทศอื่น (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม) หรือ
  5. ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องห้ามไว้
   (เรียกรวมกันว่า "กิจกรรมต้องห้าม")
  คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต้องห้ามแต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องแจ้งบริษัททันทีหากทราบว่าบุคคลใดทำกิจกรรมต้องห้าม และจะช่วยเหลือบริษัทตามสมควรในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • ชื่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของบริษัทหรือแบรนด์ป้ายขาว และเว็บไซต์ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าอื่น ๆ ที่บริษัทใช้ด้วยตัวเองหรือใช้ร่วมกับพันธมิตรป้ายขาวเป็นครั้งคราว ("เครื่องหมายการค้า") คือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท หรือผู้ให้อนุญาต หรือพันธมิตรป้ายขาว และองค์กรเหล่านี้ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นอกเหนือจากสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าแล้ว บริษัทหรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือผู้ให้อนุญาต และ/หรือพันธมิตรป้ายขาวยังเป็นเจ้าของเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟต์แวร์ รูป ภาพ กราฟิก ภาพถ่าย แอนิเมชั่น วิดีโอ เพลง เสียง หรือข้อความที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบนอินเทอร์เน็ต ("เนื้อหาของเว็บไซต์") และเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณยอมรับว่า เมื่อคุณใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ และคุณจะใช้สิ่งเหล่านี้ตามข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานเท่านั้น

6. การรับรองและคำสัญญาของคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนที่เรามอบสิทธิ์ให้คุณใช้บริการและซอฟต์แวร์ คุณรับรอง รับประกัน สัญญา และยืนยันว่า:

 • คุณอายุถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งาน คุณเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสามารถตัดสินใจได้ตามกฎหมาย และุสามารถรับผิดชอบการกระทำของตัวเองได้
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมอบให้ทางบริษัท ทั้งระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหลังจากนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน การฝากเงินเข้าบัญชี และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งตรงกับชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ที่คุณใช้ฝากเงินเข้าบัญชีหรือรับเงินจากบัญชีของคุณ หากคุณใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือการชำระเงินรูปแบบอื่นที่ไม่ได้เป็นชื่อของคุณเอง เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนจากเจ้าของที่ถูกต้อง และ/หรือบุคคลที่มีชื่ออยู่บนเครื่องมือชำระเงินดังกล่าว เพื่อใช้เครื่องมือชำระเงินนั้นตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ก่อนที่คุณจะเปิดบัญชีกับเรา โดยไม่เป็นการลดทอนข้อกำหนดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความยินยอมดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีใด และจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองของคุณในที่นี้ด้วย
  คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้กับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แหล่งเงินทุน สถานะทางการเงิน อาชีพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เราอาจจะขอให้คุณส่งมอบเอกสารบางอย่างมาให้เราเป็นครั้งคราว เพื่อนำมาตรวจสอบยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณใช้ฝากเงินเข้าบัญชีของเรา ซึ่งคุณอาจจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ฝากเงินเข้าบัญชีด้วยบัตรเครดิตที่คุณเคยใช้อีกต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบเหล่านี้ หากเราพบว่าข้อมูลที่คุณมอบให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในลักษณะอื่นใด คุณกำลังละเมิดสัญญาและเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณทันที และ/หรือป้องกันไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเรา รวมทั้งอาจจะดำเนินการอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย
 • บัญชีที่คุณเปิดกับบริษัทมีไว้เพื่อประโยชน์ของคุณเท่านั้น คุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น (รวมถึงญาติ) ใช้บัญชี รหัสผ่าน หรือตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา และคุณจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่บุคคลอื่นดำเนินการโดยใช้บัญชีของคุณ คุณจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีกับบุคคลอื่น และจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทราบข้อมูลดังกล่าว คุณจะแจ้งเราทันทีหากสงสัยว่าบุคคลอื่นนำบัญชีของคุณไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และ/หรือบุคคลอื่นมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีของคุณ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านั้น และในการตรวจสอบดังกล่าว คุณจะร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ตามที่เราร้องขอ
 • คุณมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบน PC หรือตำแหน่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของตัวเอง หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ “ถูกแฮ็ค” จากคอมพิวเตอร์เนื่องจากติดไวรัสหรือมัลแวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เข้าถึงบัญชี นี่ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง คุณควรแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากสงสัยว่ามีการพยายามแฮ็คหรือละเมิดความปลอดภัยจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณได้ตรวจสอบยืนยันและพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการของเราไม่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ของเขตการปกครองที่คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • คุณเข้าใจวิธีการ กฎกติกา และขั้นตอนของบริการและการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปเป็นอย่างดี คุณเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิมพันและการเล่นเกมนั้นถูกต้อง คุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง
 • คุณทราบเป็นอย่างดีว่า มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะสูญเสียเงินจากการเล่นพนันผ่านบริการของเรา และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดนั้นด้วยตัวเอง คุณยอมรับว่าคุณใช้บริการด้วยการตัดสินใจและดุลยพินิจของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทหรือบริษัทที่อยู่ภายในเครือบริษัท 888 หรือพันธมิตรป้ายขาว หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานขององค์กรเหล่านั้น ชดเชยเงินทุนที่คุณสูญเสียจากการเล่นพนัน
 • คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์ประกอบด้วยคุณลักษณะบางอย่างที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ และอาจจะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว คุณลักษณะดังกล่าวอาจจะเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการถือไพ่ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งคอนเทนต์ส่งเสริมการขายและการแจ้งเตือนบางอย่าง คุณอาจเลือกไม่บันทึกประวัติการถือไพ่หรือยกเลิกการติดตั้งคุณลักษณะนั้นได้
 • คุณจะใช้เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (“เว็บไซต์”) บริการ และซอฟต์แวร์ทั้งหมดของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว และจะปฏิบัติตามกฎกติกาและคำแนะนำทั้งหมดในการเล่นเกมที่ประกอบอยู่ในบริการนั้น
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกข้อมูล ชำระภาษี และทำบัญชีส่งให้หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นภาษีหรือภาษีอากรอื่น ๆ ที่อาจะต้องชำระจากเงินชนะพนันที่ได้รับ
 • คุณรับทราบและยอมรับว่า บริษัท อาจพยายามที่จะเผยแพร่จำนวนเงินที่คุณได้รับพร้อมกับชื่อผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านทางเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว แต่จะได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากคุณก่อน เกมบางเกมอาจต้องมีการแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณและจำนวนเงินที่คุณได้รับหรือคะแนนที่สะสมไว้ให้ทำงานอย่างถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น ลีดเดอร์บอร์ด) คุณยอมรับว่าเราอาจใช้ชื่อผู้ใช้และจำนวนเงินที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการทำงานในเกมนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติม
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับบริการเครือข่ายโทรคมนาคมและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการขอความยินยอมและการอนุญาตอื่น ๆ ที่จำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรา
 • คุณจะใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเราด้วยความสุจริตใจต่อทั้งบริษัทและผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่า คุณได้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเราอย่างไม่สุจริตใจ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีในบริการนั้นและบัญชีอื่น ๆ ที่คุณเปิดไว้กับบริษัท รวมทั้งมีสิทธิ์ยึดเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว คุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องต่อบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยชัดแจ้งไว้ ณ ที่นี้
 • คุณยอมรับว่าเกมและโต๊ะพนันบางประเภทที่รวมอยู่ในบริการของเรานั้นเสนอให้ “ใช้ร่วมกับคนอื่น” ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการผ่านแบรนด์ของบริษัท แบรนด์ป้ายขาว รวมทั้งผู้ใช้บนแพล็ตฟอร์มของบุคคลที่สาม สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ ในกรณีดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณอาจจะได้เล่นเกมร่วมกับหรือแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นที่อาจกำหนดค่าบัญชีแตกต่างไปจากของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ใช้สกุลเงินและวงเงินวางเดิมพันแตกต่างจากคุณ เป็นต้น คุณตกลงว่าบริษัทอาจจะจัดกลุ่มให้คุณเข้าไปเล่นเกมและโต๊ะพนันแบบเล่นร่วมกับคนอื่นเหล่านี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นไม่ให้คุณเล่นพนันผ่านแบรนด์ของบริษัทและแบรนด์ป้ายขาว ตามระดับความร้ายแรงในการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานของคุณ
 • คุณยอมรับและตกลงว่าเราเสนอแจ็คพ็อตสะสมสำหรับเกมบางเกม ‘แจ็คพ็อตสะสม’ คือแจ็คพ็อตที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลมาจากการเก็บเงินสมทบส่วนหนึ่งจากเงินเดิมพันของผู้เล่นที่อาจจะอยู่คนละประเทศกัน เราอาจจะยกเลิกแจ็คพ็อตสะสมได้ทุกเมื่อ (รวมทั้งก่อนที่จะมีการชนะแจ็คพ็อตในสถานการณ์บางอย่าง) ในกรณีที่เราปลดแจ็คพอตในทุกแบรนด์ของเราก่อนที่จะมีการชนะรางวัลและเกมที่เกี่ยวข้องยังเสนอให้กับผู้เล่นที่เล่นในสหราชอาณาจักร เราจะพยายามแจกจ่ายการมีส่วนร่วมอีกครั้งและในการดำเนินการดังกล่าวเราอาจ (รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ด้วย): (i) นำเงินสมทบส่วนที่มีอยู่ (ที่รวบรวมมาจากทั้งผู้เล่นในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ) มาเป็นเงินทุนสำหรับแจ็คพ็อตสะสมอีกรายการหนึ่งที่ผู้เล่นในสหราชอาณาจักรมีสิทธิ์ได้รับ (ii) นำเงินสมทบส่วนที่มีอยู่จากผู้เล่นในสหราชอาณาจักรมาเป็นเงินทุนสำหรับแจ็คพ็อตสะสมอีกรายการหนึ่งที่ผู้เล่นในสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับ หรือ (iii) คืนเงินสมทบส่วนที่มีอยู่ให้แก่ผู้เล่นในสหราชอาณาจักร
 • คุณยอมรับและตกลงว่า หากคุณเลือกหยุดเล่นพนันด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ใด ๆ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดหรือใช้งานบัญชีใหม่บนเว็บไซต์อื่นที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ จนกว่าระยะเวลาหยุดเล่นพนันด้วยตัวเองที่คุณเลือกไว้จะสิ้นสุดลง ซึ่งหลังจากนั้น บัญชีเหล่านั้นจะเปิดใช้งานได้อีกครั้ง ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดข้างต้น เรามีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นบัญชีใหม่ที่คุณเปิดไว้กับเว็บไซต์อื่นของเรา ยึดเงินทุนในบัญชี และเราจะไม่รับผิดชอบคืนเงินจำนวนที่คุณวางเดิมพันไปแล้วหรือจำนวนเงินที่คุณชนะพนันจากบัญชีดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะหยุดเล่นพนันด้วยตัวเอง กรุณาดูนโยบายการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
 • คุณยอมรับว่าในการเล่นพนันกับผู้เล่นคนอื่นแบบตัวต่อตัว คุณอาจจะเสียเปรียบผู้เล่นคนดังกล่าวอันเป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิค เช่น ความเร็วเครือข่ายที่ช้ากว่า หรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้อยกว่า เป็นต้น
 • คุณยอมรับว่ากิจกรรมที่ “ถ่ายทอดสด” ทางโทรทัศน์หรือการแพร่ภาพแบบอื่น ๆ อาจจะล่าช้า ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นได้รับข้อมูลล่าสุดเร็วกว่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการแพร่ภาพนั้น

7. การใช้งานเว็บไซต์และบริการแบบต้องห้าม

 • เงินทุนผิดกฎหมายและกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย: คุณรับรองว่าแหล่งเงินทุนที่ใช้เล่นพนันบนเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นเงินถูกฎหมาย และคุณจะไม่ใช้บริการของเราแทนระบบโอนเงินไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คุณจะไม่ใช้บริการของเราทำกิจกรรมผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง หรือธุรกรรมต้องห้าม (รวมถึงการฟอกเงิน) ตามกฎหมายของเขตการปกครองใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับคุณ (โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศยิบรอลตาร์) หากบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการฉ้อโกง การกระทำผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การฟอกเงน หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน เราอาจจะยกเลิกสิทธิ์การใช้บริการ และ/หรือปิดกั้นบัญชีของคุณทันที หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือปิดกั้นอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินที่อาจจะมีอยู่ในบัญชีให้แก่คุณ นอกเหนือจากการยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการ และ/หรือการปิดกั้นบัญชีของคุณแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท หรือใช้งานบริการอื่น ๆ ที่บริษัทเสนอแก่ผู้ใช้ บริษัทมีสิทธิ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการออนไลน์รายอื่นและธนาคาร รวมถึงบริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า “บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง”) ที่เกี่ยวข้องกับคุณ และกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง หรือไม่เหมาะสม และคุณจะต้องร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความยุติธรรมในการเล่นเกมบนเว็บไซต์ของเรา ห้ามมิให้ใช้เทคนิคการพนันที่ยอมรับกันว่าสามารถใช้หลีกเลี่ยงอัตราเสียเปรียบเจ้ามือตามมาตรฐานในเกมของเรา หากการเล่นเกมในบัญชีแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังใช้เทคนิคการพนันดังกล่าว เราจะปิดกั้นบัญชีของคุณทันทีและยึดเงินในบัญชีดังกล่าวไว้
 • การหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท: เราพัฒนาและนำเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะที่ซับซ้อนมาใช้ค้นหาและตรวจจับผู้ใช้ที่นำบริการหรือซอฟต์แวร์ของเราไปใช้ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย คุณจะต้องไม่เจาะ เข้าถึง หรือพยายามเจาะหรือเข้าถึง หรือดำเนินการอย่างอื่นเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเด็ดขาด หากบริษัทพิจารณาตามดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่า คุณละเมิดข้อกำหนดข้อนี้ บริษัทอาจจะยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการของเราทันที และ/หรือปิดกั้นไม่ให้คุณใช้บัญชี และยังอาจจะแจ้งให้บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดข้อกำหนดนี้ด้วย
 • การจงใจตัดการเชื่อมต่อ: ห้ามไม่ให้คุณจงใจตัดการเชื่อมต่อจากเกมขณะที่กำลังเล่นเกมมบนเว็บไซต์ของเรา เราได้พัฒนาและนำวิธีการที่มีความละเอียดซับซ้อนมาใช้ค้นหาและตรวจจับผู้ใช้ที่จงใจตัดการเชื่อมต่อระหว่างการเล่นเกม ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ หากบริษัทพิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดข้อนี้ บริษัทอาจจะยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการของเราทันที และ/หรือปิดกั้นไม่ให้คุณใช้บัญชี หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือปิดกั้นอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินที่อาจจะมีอยู่ในบัญชีให้แก่คุณ นอกเหนือจากการยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการ และ/หรือการปิดกั้นบัญชีของคุณแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท หรือใช้งานบริการอื่น ๆ ที่บริษัทเสนอแก่ผู้ใช้

8. บัญชีของคุณ

 • บัญชีของคุณมีไว้สำหรับใช้เป็นการส่วนบุคคลเท่านั้นและห้ามนำไปใช้ประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ หรือทำการค้าอย่างเด็ดขาด
 • เราจะไม่รับผิดชอบหากบุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีของคุณ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่คุณได้รับจากการที่บุคคลอื่นนำรหัสผ่านของคุณไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือบัญชีของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด และธุรกรรมทั้งหมดที่กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้อย่างถูกต้องจะถือว่าสมบูรณ์ถูกต้อง ไม่ว่าธุรกรรมนั้นจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม
 • ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินในบัญชี
 • หากคุณไม่ลงชื่อเข้าสู่บัญชีของคุณเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 365 วัน บัญชีของคุณจะถูกพิจารณาให้เป็น "บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว" และเราอาจจะนำยอดเงินในบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวออกจากบัญชี ก่อนที่จะโอนยอดเงินคงเหลือใด ๆ ออกจากบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านรายละเอียดการติดต่อล่าสุดที่คุณได้ให้ไว้กับเรา  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อขอเข้าถึงยอดคงเหลือที่เป็นบวกใด ๆ ในบัญชีของคุณได้ก่อนที่บัญชีนั้นได้กลายเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว  หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากคุณ และขึ้นอยู่กับการตรวจสอบตัวตนของคุณ เราจะพิจารณาคำร้องขอใด ๆ เช่นนั้นในทันที และเราจะกู้คืนการเข้าถึงบัญชีของคุณ ตลอดจนยอดคงเหลือที่เป็นบวกเช่นนั้นในกรณีที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล หรือหากเราไม่สามารถกู้คืนการเข้าถึงบัญชีของคุณอย่างสมเหตุสมผล เราจะคืนยอดเงินคงเหลือที่เป็นบวกให้คุณโดยตรง (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ นโยบายการถอนเงิน)
 • บริษัทอาจจะนำเงินในบัญชีของคุณมาหักลบกลบหนี้กับเงินที่คุณคิดค้างเราอยู่ได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น หลังจากชำระเงินเดิมพันในบัญชีเมื่อใช้บริการพนันผลการแข่งขันกีฬา หากจำเป็นต้องชำระเงินอีกครั้งหนึ่ง บริษัทมีสิทธิ์หักเงินที่ต้องการออกจากบัญชีของคุณได้
 • เราอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถคืนได้สำหรับการวางเงินพันหรือการฝากเงิน และ/หรือเงินชนะพนันที่คุณได้รับ คุณเก็นด้วยอย่างชัดแจ้งที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากถูกเรียกเก็บเงินและรับทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ เพื่อชดเชยผลกระทบของภาษีหรืออากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือเทียบเท่าในประเทศของคุณ) หรืออากรการเล่นพนันเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมหรือกิจกรรมการพนันของคุณซึ่งอาจจ่ายให้กับรัฐบาลของคุณในพื้นที่ของคุณ คุณตกลงยอมรับว่า เราอาจจะระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยใช้วิธีการที่เรากำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงการใช้ที่อยู่ Internet Protocol (IP), ข้อมูลบันทึกของเราจะระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และคุณจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณในส่วนนี้ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเดิมพันหรือการฝากเงิน และ/หรือการชนะพนันจะมีการแจ้งรายละเอียดไว้ในแคชเชียร์และปรับปรุงเป็นครั้งคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่อาจบังคับใช้กับการเดิมพัน การฝากเงิน และ/หรือการชนะพนัน กรุณาดูที่นี่ คุณยอมรับว่า เราอาจจะปรับปรุงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเดิมพัน การฝากเงิน และ/หรือการชนะพนันเป็นครั้งคราว และค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงแก้ไขจะบังคับใช้หลังจากประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแล้ว 14 วัน หรือก่อนหน้านั้นตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกำหนด และการใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ต่อไปหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนั้นแล้ว
 • บริษัทอาจจะนำนโยบายการปัดเศษมาใช้กับเงินที่สมาชิกฝากเข้าบัญชีหรือถอนออกจากบัญชีเป็นครั้งคราวไป หากมีการแปลงสกุลเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายดังกล่าวกำหนดไว้ว่า เงินฝากเข้าบัญชีหรือเงินถอนออกจากบัญชีที่เป็นสกุลเงินอื่น ๆ ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ สามารถปัดเศษขึ้นหรือลงได้เมื่อแปลงมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือแปลงจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินสกุลอื่น ตัวอย่างเช่น หากอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนคือ บริษัทจะแปลงเงินฝาก 10 EUR เป็น 13.61 ๊USD หลังจากนั้นบัญชีของคุณจะมีเงินเข้า 14.00 USD รายละเอียดของนโยบายการปัดเศษที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวนั้นสามารถตรวจสอบดูได้ตอนมีการแปลงสกุลเงิน
 • นอกเหนือจากการถือสิทธิ์ที่จะจำกัดการใช้งานบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถฝากเข้าไปในบัญชีได้นั้น เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขีดจำกัดหรือปฏิเสธที่จะรับการเดิมพัน เงินเดิมพัน หรือเงินพนันใด ๆ ที่คุณลงหรือผ่านบัญชีของคุณ
 • หากซอฟต์แวร์ใช้อินเทอร์เฟซแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม อาจจะไม่แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นพนันออนไลน์ของคุณไว้บนหน้าจอ
 • หากคุณมีบุตรหลานที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ คุณจะต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ให้พวกเขาเข้าถึงบริการโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้

9. ธุรกรรมการชำระเงินและการฉ้อโกงการชำระเงิน

 • ผู้ใช้บริการแต่ละรายมีหน้าที่ชำระเงินทั้งหมดที่ติดค้างต่อบริษัท คุณตกลงว่าคุณจะไม่ปฏิเสธรายการใช้บัตร (Charge-back) หรือพยายามปฏิเสธรายการใช้บัตร และ/หรือปฏิเสธหรือยกเลิกการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ และคุณตกลงว่าคุณจะคืนเงินให้แก่บริษัทหากมีการปฏิเสธรายการใช้บัตร การปฏิเสธหรือยกเลิกการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ และความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจจะหยุดให้บริการหรือระงับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ใช้บางรายหรือผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบางประเภท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 • Virtual Global Digital Services Limited จะเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินและจัดการเงินของคุณ ซึ่งหลังจากนั้นจะปรากฏข้อมูลบนใบแสดงรายการของบัตรเครดิตของคุณ (หรือใบรายการการชำระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) บริษัทอาจจะว่าจ้างให้บริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทเดียวกันมอบบริการดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรเครดิตของผู้ใช้ทุกรายโดยว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัตรเครดิตบุคคลที่สามให้เป็นผู้ดำเนินการ โดยอาศัยข้อมูลที่คุณมอบให้เราตอนลงทะเบียน
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการว่าจ้างให้ผู้ดำเนินการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บุคคลที่สาม และ/หรือสถาบันการเงิน มาเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินจากคุณหรือให้แก่คุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ซึ่งคุณตกลงว่าจะผูกพันตนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ดำเนินการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บุคคลที่สามและ/หรือสถาบันการเงินเหล่านั้น ตราบเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งาน
 • ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่า การชำระเงินที่ดำเนินการหรือได้รับเป็นการฉ้อโกง รวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา หรือกิจกรรมฉ้อโกงอื่นใด (รวมถึงการปฏิเสธรายการใช้บัตรหรือการยกเลิกการชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ) เราขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ ยกเลิกการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้ และยึดเงินชนะพนันไว้ นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์แจ้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งหน่วยงานข้อมูลบัตรเครดิต) เกี่ยวกับการฉ้อโกงการชำระเงินและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ และอาจจะใช้บริการเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกเก็บเงินก้อนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าในสถานการณ์ใด และไม่ว่าบัตรเครดิตนั้นจะมีการแจ้งว่าถูกขโมยมาหรือไม่ก็ตาม
 • ความคาดหวังของเราคือ สมาชิกจะต้องฝากเงินของตัวเองเข้าบัญชีเพื่อเล่นพนันกับเรา สำหรับบัญชีที่เราสงสัยว่าไม่เป็นไปตามความคาดหวังข้อนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับจำนวนเงินเดิมพันจากเงินที่ฝากเข้าบัญชี ก่อนจะอนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าว จำนวนเงินเดิมพันนี้จะมากกว่าจำนวนเงินฝากเข้าบัญชีทั้งหมด ซึ่งเราจะกำหนดเป็นกรณีไป (เช่น 1 เท่ากับจำนวนเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น) เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้ใช้วางเงินเดิมพันดังกล่าวในเกมพนันที่กำหนดและยกเว้นไม่ให้ทำการเดิมพันหรือเล่นเกมที่มีความเสี่ยงต่ำ แล้วแต่ดุลยพินิจของเราเอง
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าและการถอนเงินออกจากบัญชีตามที่ระบุไว้ใน “แคชเชียร์” เป็นครั้งคราว
 • เราอาจปิดกั้นหรือปิดบัญชีของคุณ หากเรามีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าคุณได้ใช้หรือพยายามที่จะใช้วิธีการชำระเงินของบุคคลอื่นและบุคคลนั้นได้ทำข้อตกลงในการยกเว้นตัวเองกับเรา

10. โบนัส

 • โปรโมชั่น โบนัสหรือข้อเสนอพิเศษจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ และโบนัสใดๆ ก็ตามที่ได้รับ การบันทึกบัญชีของคุณต้องถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว แม้ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในหัวข้อที่ 2 แต่เรายังคงขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขการส่งเสริมการขาย โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษได้ทุกเมื่อ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิ่งดังกล่าวด้วย
 • ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่าผู้ใช้บริการกำลังใช้หรือพยายามจะใช้โบนัส ข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ อย่างไม่ถูกต้อง หรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์จากการนำนโยบายการเล่นพนันของบริษัทมาใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือโดยไม่สุจริตใจ บริษัทอาจจะปฏิเสธ ยึด เพิกถอนโบนัส ข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ใช้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หรือยกเลิกนโยบายไม่ให้นำมาใช้กับผู้ใช้รายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการ และ/หรือปิดกั้นไม่ให้ใช้งานบัญชีของผู้ใช้
 • ผู้ใช้บริการทุกรายจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสต้อนรับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สมาชิกที่ฝากเงินเข้าบัญชีกับบริษัทหรือพันธมิตรป้ายขาวของบริษัทเป็นครั้งแรก และสมาชิกที่มีหรือเคยมีบัญชีกับเว็บไซต์ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้บริการ รวมทั้งแบรนด์ของบริษัทเองและแบรนด์ป้ายขาว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่มเติม เว้นแต่บริษัทจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 • บัญชีของคุณประกอบด้วยทั้งเงินที่มีอยู่ (ซึ่งสามารถใช้ในเกมที่ใช้งานได้หรือถอนได้ภายใต้นโยบายการถอนและซึ่งอาจถูกอ้างถึงในเว็บไซต์ว่า "ยอดเงินสด" หรือ "ยอดเงินฝาก") และเงินทุนที่ จำกัด (ยอดรวมของเงินโบนัสที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการเดิมพันและเงินรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินโบนัสดังกล่าวและอาจถูกอ้างถึงในเว็บไซต์ว่า "ยอดคงเหลือโบนัส")
  โปรดทราบว่าการฝากเงินของคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทันที แต่อาจใช้เวลาหลายวันจนกว่าหน่วยประมวลผลการชำระเงินของคุณจะประมวลผลการฝากเงินและไปถึงบัญชีของคุณ จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวเงินฝากดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นเงินทุนที่มีอยู่
 • หากคุณมีทั้งเงินที่มีอยู่และเงินทุนที่จำกัดในบัญชีของคุณการเดิมพันครั้งถัดไปที่คุณทำจะใช้เงินทุนที่จำกัดก่อน เงินที่จำกัดจะใช้ได้ต่อเมื่อยอดเงินโบนัสของคุณเป็นศูนย์ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ไม่ได้: (i) กับการใช้งานฟรีสปิน, FreePlay, บัตรกำนัลแจ็คพอต, ตั๋วทัวร์นาเมนต์, โทเค็นเดิมพันฟรีและโทเค็นเพิ่มกำไร ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลา และ (ii) หากคุณได้รับการโอนเงินจากบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ของเรา คุณจะสามารถใช้เงินดังกล่าวก่อนที่จะมีเงินทุนที่ใช้ได้จริง
 • ภายใต้หัวข้อย่อยด้านล่าง หากคุณวางเดิมพันในเกมคาสิโนโดยใช้เงินที่จำกัด เท่านั้นและชนะรางวัล คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับสกุลเงินในบัญชีที่คุณเลือกสูงสุด $500/€500/£500 ในการชนะ หากการชนะของคุณเกิน $500/€500/£500 คุณจะได้รับเพียง $500/€500/£500 ข้อจำกัดดังกล่าวในการชนะของคุณจะไม่นำไปใช้กับการชนะรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟที่ได้รับการยืนยันแล้วจากเงินทุนที่จำกัด
 • ตั้งแต่และรวมถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2021: หากคุณได้ลงทะเบียนกับ 888casino และคุณยังฝากเงินจริงเข้าบัญชีของคุณไม่สำเร็จ ในกรณีที่คุณวางเดิมพันในเกมคาสิโนโดยใช้เงินที่จำกัดและชนะรางวัล คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับ ในสกุลเงินบัญชีที่คุณเลือกสูงสุด $100/€100/£100 ในการชนะ หากเงินรางวัลของคุณเกิน $100/€100/£100 คุณจะได้รับ $$100/€100/£100 ข้อจำกัดดังกล่าวในการชนะของคุณจะไม่นำไปใช้กับการชนะรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟที่ได้รับการยืนยันแล้วจากเงินทุนที่จำกัด
  นอกจากนี้หากคุณลงทะเบียนกับ 888casino จนกว่าคุณจะทำการฝากเงินจริงเข้าบัญชีของคุณสำเร็จ จำนวนเงินสูงสุดที่จะโอนไปยังยอดเงินคงเหลือของคุณจะเป็น $100/€100/£100 ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการเดิมพันเกี่ยวข้อง
 • รางวัลแจ็คพ็อตจะไม่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการลงเดิมพันที่มาจากเงินที่ถูกจำกัด Free Spins FreePlay และคูปองแจ็คพ็อต เฉพาะการวางเดิมพันด้วยเงินที่ใช้ได้เท่านั้นที่จะทำให้รางวัลแจ็คพ็อตเพิ่มขึ้น
 • ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่า คุณสร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจากโบนัสต้อนรับของบริษัท หรือได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทุจริตเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยโบนัสที่เว็บไซต์ที่บริษัทเป็นเจ้าของและ/หรือให้บริการเสนอให้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีที่คุณเปิดไว้กับบริษัท และในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินที่อาจจะมีอยู่ในบัญชีให้แก่คุณ
 • หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าบัญชีหนึ่งหรือบัญชีกลุ่มหนึ่งถูกใช้งานอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น มีการเทคนิคการพนันบางอย่างหรือเล่นการพนันร่วมกันเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีทั้งหมด และในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินที่อาจจะมีอยู่ในบัญชีให้แก่คุณ
 • คุณสามารถถอนโบนัสออกจากบัญชีได้ แต่จะต้องถอนเงินชนะพนันที่ได้จากการนำเงินโบนัสก้อนดังกล่าวไปเดิมพันพร้อมกันด้วย
 • โปรดทราบว่า โบนัส ‘ยืนยันรหัสประจำตัว’ จะออกให้ตามดุลยพินิจของบริษัท ดังนั้น สมาชิกบางคนที่ยืนยันตัวตนกับเราอาจจะไม่ได้รับโบนัสนี้ก็ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในหัวข้อที่ 2 แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอโบนัสได้ทุกเมื่อ บริษัทอาจจะนำหลักเกณฑ์บางอย่างมาพิจารณาเมื่อต้องตัดสินใจว่าสมาชิกคนใดบ้างจะได้รับโบนัสยืนยันตัวตน เช่น ประเทศที่ลงทะเบียน จำนวนเงินฝากเข้าบัญชี ประเภทการชำระเงินฝากเข้าบัญชี และข้อมูลอื่น ๆ ของบัญขี เป็นต้น กรุณาติดต่อ operations@888brands.net หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอโบนัสบางอย่างและสิทธิ์ของบัญชีในการรับโบนัสดังกล่าว

11. หน้าที่ของบริษัท

 • บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้กำลังใช้บริการอย่างถูกต้องตามข้อตกลงการใช้งานที่มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งคราวหรือไม่
 • บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือติดตามข้อร้องเรียนของผู้เล่นเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ใช้บริการของเรา หรือดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือดำเนินการลงโทษผู้เล่นคนหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน บริษัทอาจจะตัดสินใจดำเนินการลงโทษผู้เล่นอย่างเหมาะสมตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากพบว่าผู้เล่นมีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมอื่นใดที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน แต่บริษัทไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการเช่นนี้
 • บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาชื่อหรือรหัสผ่านบัญชี หากคุณลืม หรือทำชื่อหรือรหัสผ่านบัญชีสูญหาย หรือนำไปวางไว้ผิดที่เนื่องจากสาเหตุอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่เพราะความประมาทเลินเล่อของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

12. ไม่มีการรับประกัน

 • บริการและซอฟต์แวร์จัดหาให้ “ตามสภาพจริง” บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ ทั้้งสิ้น ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ไม่ว่าโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรืออื่น ๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันและเงื่อนไขเกี่่ยวกับความความสามารถในการจำหน่าย ึ ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางอย่าง ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งาน คุณภาพ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์
 • บริษัทจะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ ไม่หยุดชะงัก ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นจะปราศจากไวรัสหรือบั๊ก หรือสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือในสาระสำคัญ หรือรับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่คุณได้รับจากบริการ
 • ข้อผิดพลาดในการทำงานจะทำให้การชำระเงินทุกอย่างเป็นโมฆะ ถรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของระบบหรือการสื่อสาร หรือข้อผิดพลาดในการทำงาน บั๊ก หรือไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในบัญชี หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการ หรือส่งผลให้ข้อมูล หรือเงินชนะพนัน หรือโบนัส หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นของคุณสูญหาย หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ และจะทำให้เกมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและการชำระเงินทั้งหมดเป็นโมฆะ (ไม่ว่าจะตรวจพบข้อผิดพลาดระบบหรือการสื่อสาร การทำงานผิดพลาด บั๊ก หรือไวรัสเมื่อใด) และอาจจะดำเนินการอย่างอื่นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ยกเว้นEPTบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดหาเครือข่ายและ/หรือบริการสำรอง หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน
 • หากคุณชนะรางวัลหรือได้รับโบนัสใด ๆ (หรือสิทธิประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันใด ๆ) (“สิทธิประโยชน์”) เนื่องมาจากความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเราหรือในนามของเรา (ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์) ในการคำนวณ การจัดสรร หรือการแจกจ่ายสิทธิประโยชน์ เราสามารถทำให้สิทธิประโยชน์นั้นเป็นโมฆะได้ และในกรณีที่คุณได้รับเงินเรียบร้อยแล้วหรือได้มีการเพิ่มเงินลงไปในบัญชีแล้วจากความผิดพลาดดังกล่าว คุณจะจ่ายเงินจำนวนนั้นคืนกลับมาให้เราหรือมิฉะนั้นเราอาจจะหักเงินจำนวนนั้นออกจากบัญชีของคุณ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่คุณทำสัญญาเพื่อให้คุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งของเว็บไซต์นี้ได้

13. การจำกัดความรับผิด

 • คุณยอมรับว่า คุณมีอิสระที่เลือกใช้หรือไม่ใช้บริการ และทำเช่นนั้นด้วยการตัดสินใจและดุลยพินิจของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามที่อยู่ภายใต้สัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรือสิ่งอื่นใด สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณหรือบุคคลที่สามใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราไม่ว่าในลักษณะใด ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียและความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร (รวมถึงการสูญเสียหรือความล้มเหลวในการได้เงินจากการชนะพนัน) การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินหรือการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องอื่นใด (แม้ว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นขึ้นแล้วก็ตาม)
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใด ๆ ที่อยู่ภายใต้สัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรือสิ่งอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานลิงก์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือผ่านบริการของเรา
 • คุณยืนยันว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยกเลิกซอฟค์แวร์หรือบริการ
 • ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงการใช้งานที่ยกเว้นความรับผิดของบริษัทในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท
 • คุณยอมรับว่า ในกรณีที่ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นผลมาจากแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินการหรือการถ่ายโอน หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูลหรือการสื่อสาร หรือความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้องโดยบุคคลใด ๆ หรือข้อผิดพลาด หรือการยกเว้นเนื้อหา หรือปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา:
  1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียใด ๆ รวมถึงความสูญเสียเงินชนะพนันที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ
  2. หากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับเงินชนะพนันมากขึ้น คุณจะไม่มีสิทธิ์รับเงินชนะพนันส่วนที่เพิ่มขึ้นมา คุณจะต้องแจ้งบริษัททันทีหากพบเห็นข้อผิดพลาดนั้น และจะต้องคืนเงินชนะพนันที่ลงรายการในบัญชีของคุณเพราะความผิดพลาดของบริษัทด้วย (ตามที่บริษัทกำหนด) หรืออีกวิธีหนึ่ง บริษัทอาจจะหักเงินจำนวนเท่ากับเงินชนะพนันดังกล่าวออกจากบัญชีของคุณ หรือหักลบกลบหนี้เงินจำนวนดังกล่าวกับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่คุณก็ได้

14. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 • คุณตกลงที่จะชดเชย แก้ต่าง และปกป้องบริษัท พันธมิตรป้ายขาวของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประเภทไม่วาจะเกิดขึ้นในลักษณะใด โดยทันทีที่ได้รับการร้องขอ หากสิ่งนั้นเป็นผลมาจาก:
  1. คุณละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
  2. คุณฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
  3. คุณใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรือคนอื่นเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์โดยใช้ตัวตนผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม
  4. การยอมรับเงินชนะพนัน
  นอกจากการเยียวยาอื่นใดแล้ว หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของข้อตกลงการใช้งาน หรือบริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่า คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของข้อตกลงการใช้งาน นอกจากการเยียวยาอื่นใดที่บริษัทพึงได้รับแล้ว บริษัทอาจจะริบเงินชนะพนันของคุณไว้ตามดุลยพินิจของบริษัท และอาจจะยึดจำนวนเงินที่คุูณมีอยู่ในบัญชีเพื่อนำมาชดใช้เป็นค่าเสียหายหรือจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณติดค้างไว้กับบริษัท ในระหว่างที่มีการตรวจสอบ และ/หรือเมื่อได้ข้อสรุปของการดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานยังอาจส่งผลให้คุณขาดคุณสมบัติในการใช้บริการ ถูกปิดบัญชี และ/หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

15. ข้อพิพาท

 • คุณตกลงและยอมรับว่าเครื่องสร้างตัวเลขแบบสุ่มจะตัดสินผลลัพธ์ของกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยสุ่มในบริการของเรา และหากผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นบนซอฟต์แวร์ (และติดตั้งและดำเนินการโดยฮาร์ดแวร์ของคุณ) ไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ให้ยึดตามผลลัพธ์ที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นสำคัญในทุกกรณี คุณเข้าใจและยอมรับว่า (โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์และการเยียวยาของคุณ) บันทึกข้อมููลของบริษัทจะมีอำนาจเป็นที่สุดในการพิจารณาข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา และคุณจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ว
 • การเรียกร้องและข้อพิพาทที่แจ้งให้เราทราบหลังพ้นไปแล้ว 7 วันนับจากวันที่เกิดธุรกรรม จะไม่ได้รับการพิจารณา คุณสัญญาว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยส่งอีเมลไปที่ support@888casino.com หรือผ่านทางอีเมลสนับสนุนของแบรนด์ป้ายขาว และจะมอบข้อมูลหรือหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ซึ่งบริษัทต้องนำมาใช้ในการตรวจสอบข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณตามสมควร
 • ฝ่ายสนับสนุนของบริษัทจะตรวจสอบข้อเรียกร้องและแจ้งผลการตัดสินใจภายใน 14 วัน นับจากวันที่คุณยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท
 • หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของบริษัท คุณควรติดต่อผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเพื่ออุทธรณ์การตัดสินใจของบริษัท และมอบหลักฐานทั้งหมดที่เกี่่ยวข้องกับการอุทธรณ์ของคุณทันที
 • ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนจะตรวจสอบข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอีกครั้ง และจะแจ้งผลการตัดสินใจอันเป็นที่สุดและมีผลผูกพันภายใน 14 วันทำการ
 • หากคุณเล่นพนันในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป คุณสามารถยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมการพนันผ่านแพล็ตฟอร์มระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. ระยะเวลาบังคับใช้และการบอกเลิก

 • ข้อตกลงการใช้งานจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่คุณลงทะเบียนกับบริษัทแล้วเสร็จ และจะยังคงมีผลบังคับต่อไปจนกระทั่งถูกบอกเลิกตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 • เราอาจจะบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานและบัญชีของคุณ (รวมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า:
  1. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเราตัดสินใจว่าจะไม่มอบบริการต่อไปแก่สมาชิกโดยรวมหรือเฉพาะกับคุณ
  2. หากเราเชื่อว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งาน
  3. หากคุณใช้บริการอย่างไม่เหมาะสมหรือละเมิดเจตนารมณ์ของข้อตกลงการใช้งาน หรือ
  4. หากบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีอีกบัญชีหนึ่งที่ถูกยกเลิกเนื่องจากละเมืดข้อตกลงการใช้งาน หากบัของคุณเกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกปิดกั้น เราอาจจะยกเลิกบัญชีของคุณ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสองบัญชีและข้อมูลการลงทะเบียนของบัญชีดังกล่าว
  5. ด้วยสาเหตุอื่นใดที่เราพิจารณาแล้วว่าสมเหตุผล
 • เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงการใช้งาน เราจะคืนเงินในบัญชีให้คุณภายในระยะเวลาตามสมควรหลังจากคุณร้องขอ โดยเรามีสิทธิ์ที่จะหักเงินจำนวนที่คุณติดค้างเราอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้
 • คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงการใช้งานและบัญชีของคุณ (รวมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ได้ทุกเมื่อโดยการส่งอีเมลมาหาเราที่ $$CloseMyAccount$$ หรือผ่านทางอีเมลสนับสนุนของแบรนด์ป้ายขาว ซึ่งการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทยกเลิกบัญชีของคุณ (รวมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 7 วันปฏิทินหลังจากที่บริษัทได้รับอีเมลของคุณแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศยิบรอลตาร์ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมบนบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่คุณส่งอีเมลมาให้เราจนถึงตอนที่บริษัทยกเลิกบัญชีของคุณ
 • เมื่อยกเลิกข้อตกลงการใช้งาน คุณจะต้อง:
  1. หยุดใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรา
  2. ชำระเงินค้างจ่ายหรือเงินที่ติดค้างบริษัท และ
  3. ยกเลิกและลบซอฟต์แวร์ออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร และทำลายเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในการครอบครอง การดูแล อำนาจ หรือการควบคุมของคุณ
 • สิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานในข้อนี้จะไม่ส่งผลเสียหายต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ของคู่สัญญาหากมีการละเมิดเข้ามาเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือการละเมิดอื่นใด
 • เมื่อบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีหน้าที่อื่นใดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามข้อตกลงการใช้งานอีกต่อไป ยกเว้นจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์และหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกข้อตกลงการใช้งาน
 • ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานเนื่องจากคุณละเมิดข้อตกลง บริษัทจะไม่มีหน้าที่คืนเงินที่มีอยู่ในบัญชีให้คุณ และคุณจะไม่สามารถเรียกร้องบริษัทในเรื่องนี้ได้
 • หากคุณเลือกที่จะหยุดเล่นพนันด้วยตัวเองจากแพล็ตฟอร์มของเรา เราจะปิดบัญชีทั้งหมดที่ระบุได้ว่าเป็นของคุณ ตามนโยบายการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะ “หยุดพัก” ชั่วคราว เราจะปิดเฉพาะบัญชีในแบรนด์ของบริษัทหรือแบรนด์ป้ายขาวส่วนที่คุณร้องขอเท่านั้น คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเล่นพนันที่กำหนดไว้
 • หากคุณเคยมีปัญหาเสพติดการพนัน ปัญหาทางการเงิน หรือปัญหาอื่นใดที่เข้าข่ายตามขั้นตอน “การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ” ของเรา คุณมีหน้าที่งดเว้นจากการเปิดบัญชีใหม่ตอนที่ยังแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเคยถูกปิดกั้นเนื่องจากเสพติดการพนันในแบรนด์หนึ่งที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ คุณจะมีหน้าที่งดเว้นจากการเปิดบัญชีใหม่กับแบรนด์อื่น ๆ ที่บริษัทให้บริการ แต่หากคุณเปิดบัญชีดังกล่าวขึ้นมา เราจะปิดบัญชีทั้งหมดทันทีที่ตรวจพบ และเราไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินฝากหรือเงินทุนในบัญชีที่คุณเปิดให้แก่คุณในระหว่างที่คุณยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้

17. ข้อกำหนดทั่วไป

 • หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานไม่ถูกกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวแยกออกจากข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อตกลงการใช้งาน และไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อตกลงการใช้งานนั้น ในกรณีดังกล่าว ส่วนที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะต้องตีความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญาทุกฝ่ายมากที่สุด
 • การสละสิทธิ์ข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงการใช้งานจะไม่ตีความว่าเราสละสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการสละสิทธิ์นั้น
 • ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงการใช้งานที่ก่อให้เกิดหรือเป็นการโอนสิทธิ์หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
 • ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงการใช้งานที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบตัวแทน ความร่วมมือ การทำสัญญาบนพื้นฐานของความเชื่อใจ ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้ใจ หรือการร่วมธุรกิจในรูปแบบอื่นใดระหว่างคุณกับเรา
 • ข้อตกลงการใช้งานประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับคุณในหัวข้อเกี่ยวกับการที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรา และให้ใช้แทนข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ที่คูณกับบริษัทเคยทำไว้ก่อนหน้า คุณยืนยันว่า ในการตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานนั้น คุณไม่ได้ตัดสินใจเนื่องจากเชื่อถือในการรับรองอื่นใด นอกเหนือจากการรับรองที่บริษัทระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้งาน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง หรือจำนำข้อตกลงการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณ: (i) แก่นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน หรือ (ii) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือทำธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่คุณไม่สามารถโอน มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง หรือจำนำสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานได้ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
 • คุณไม่สามารถโอน มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง หรือจำนำสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานได้ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
 • บริษัทอาจจะจ้างบุคคลที่สามมาให้บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นบริการบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ในข้อตกลงการใช้งาน คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” หรือ “ผู้เล่น” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “เรา” หรือ “ของเรา” เป็นการอ้างอิงรวมกันถึงบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาของบริษัทนั้น
 • ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงการใช้งานที่ตีความได้ว่าเป็นการมอบประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยลักษณะใด ๆ ในสินทรัพย์ของบริษัท และเพื่อความชัดเจน ในกรณีนี้ให้รวมถึงจำนวนเงินที่กำลังจะลงรายการในบัญชีของคุณด้วย

18. กฎระเบียบการเล่นพนัน

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายและข้อบังคับการเล่นเกมของยิบรอลตาร์ คุณรับทราบว่าบริษัทอาจผูกพันที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณต่อหน่วยงานของยิบรอลตาเรียตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการออกใบอนุญาตของ Virtual Global Digital Services Limited โปรดดูที่นี่


19. ฟีเจอร์แช็ท

เมื่อคุณใช้บริการของเรา บริษัทอาจจะจัดหาห้องแช็ทให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่ใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบทสนทนาและเก็บบันทึกข้อความทั้งหมดในห้องแช็ทนั้นเอาไว้ ในการใช้ห้องแช็ท คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาดังต่อไปนี้:

 • คุณจะต้องไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะอนาจารทางเพศ หรือน่ารังเกียจ รวมถึงการแสดงความคลั่งลัทธิ การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง และการดูหมิ่น
 • คุณจะต้องไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง คุกคาม หรือดูุถูกผู้ใช้บริการรายอื่น
 • คุณจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นใดบนโลกออนไลน์ด้วยวิธีการอย่างอื่น
 • คุณจะต้องไม่ใช้ข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือเป็นการมุ่งร้าย และ/หรือสร้างความเสียหายแก่บริษัท
 • เราทราบว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่ภาษาแม่ของผู้เล่นหลายคนบนโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนโยบายของเรายังคงถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวได้รับอนุญาตให้ใช้บนแอพพลิเคชันแชท

ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับห้องแชทข้างต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นไม่ให้คุณใช้ห้องแชทหรือแม้แต่ยกเลิกบัญชีของคุณชั่วคราวหรือถาวร เมื่อมีการยกเลิกบัญชี บริษัทจะคืนเงินที่มีอยู่ในบัญชีให้แก่คุณหลังจากหักเงินจำนวนที่ติดค้างกับบริษัท ณ ขณะนั้นแล้ว (ถ้ามี)
โปรดทราบ: เมื่อคุณใช้ห้องแชท ข้อมูลระบุตัวตนที่คุณส่งเข้ามาอาจถูกผู้ใช้รายอื่นในห้องแชทเดียวกันมองเห็น เก็บรวบรวม หรือนำไปใช้งาน และบุคคลที่สามอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอไปให้คุณ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลระบุตัวบุคคลที่คุณเลือกส่งผ่านห้องแชทนั้น


20. ฝ่ายบริการลูกค้าและการส่งเสริมการขายแบบพิเศษ

 • เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพการบริการ ทุกสายที่คุณโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอาจได้รับการบันทึกไว้
 • คุณยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณแจ้งไว้ตอนลงทะเบียนตามแต่โอกาส เพื่อติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท พันธมิตรของบริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นครั้งคราวไป
 • เราจะไม่ยินยอมให้ผู้ใช้บริการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายต่อพนักงานของบริษัทเป็นอันขาด ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของคุณทางโทรศัพท์ การแช็ทสด อีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ของคุณก้าวร้าวหยาบคายหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับพนักงานของบริษัท บริษัทจะมีสิทธิ์ปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีของคุณที่เปิดไว้กับบริษัท ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินจำนวนใด ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีนั้นให้แก่คุณ
 • บริษัทอาจจะเสนอรายการส่งเสริมการขายแบบพิเศษให้แก่คุณเป็นครั้งคราว รายการส่งเสริมการขายเหล่านี้อาจจะแจ้งให้คุณทราบหลายวิธี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) อีเมล (ii) โทรศัพท์ (iii) SMS และ (iv) หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นในซอฟต์แวร์ รายการส่งเสริมการขายจะเริ่มต้นในเวลา 00.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 23.59 น. GMT ของวันที่ระบุเอาไว้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนั้น
 • เราจะเปิดโอกาสให้คุณปฏิเสธไม่รับการสื่อสารประเภทต่าง ๆ จากบริษัท และหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับการสื่อสาร บริษัทจะเคารพการตัดสินใจของคุณในเรื่องดังกล่าว

21. อัตราแลกเปลี่ยน

คุณตกลงและยอมรับว่า แจ็คพ็อตหรือจำนวนเงินส่งเสริมการขายอื่น ๆ อาจจะปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเงินสกุลหนึ่ง แต่อาจจะชำระให้คุณเป็นเงินสกุลเงินอื่นก็ได้ การแปลงสกุลเงินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทเพื่อให้คุณสามารถฝากและถอนเงินจากบัญชีได้นั้น จะดำเนินการโดยบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการค้าที่ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเป็นผู้เสนอ


22. การยกเลิกการติดตั้งและการเพิ่มไอคอนทางลัด

หากคุณใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา และต้องการยกเลิกการติดตั้ง คุณสามารถทำได้ผ่านคุณสมบัติ “เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก (Add/Remove Programs)” ในคอมพิวเตอร์ของคุณเอง โปรดทราบว่าเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบจะเพิ่มไอคอนทางลัดต่อไปนี้ไว้บนเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์:

 • ไอคอนเปิดด่วน (Quick Launch)
 • ไอคอนเดสก์ท็อป (Desktop)
 • ลิงก์ลูกค้าจากเมนูเริ่มต้น (Start)
 • โฟลเดอร์ของแบรนด์และลูกค้า และลิงก์ยกเลิกการติดตั้งจากตัวเลือกโปรแกรมบนเมนูเริ่มต้น
 • ลิงก์ลูกค้าจากตัวเลือกเกมบนเมนูเริ่มต้น

หากคุณเลือกยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ คีย์ลงทะเบียนบางรายการจะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏกติกาในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ ติดตามการพยายามฉ้อโกง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลของยิบรอลตาร์ (Gibraltar Regulatory Authority - GRA)


23. ข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ข้อมูลทางเทคนิคขั้นต่ำที่เราแนะนำสำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันดาวน์โหลดคือ:

 • สำหรับ PC:
  • OS - Windows 7 Home Basic
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (หรือ AMD ที่เทียบเท่า)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - พื้นที่ว่าง 300 Mb
 • สำหรับ Mac เมื่อสามารถนำมาใช้ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว:
  • เวอร์ชัน OS: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
  • หน่วยความจำ: 4GB DDR2 667 MHz
 • ลูกค้าแบบไม่ดาวน์โหลดสามารถใช้เบราว์เซอร์ต่อไปนี้ได้: Internet Explorer 10.0 และFirefox, Safari และChrome เวอร์ชันล่าสุด
 • สำหรับแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ใช้บน iPhone และ iPad เราแนะนำให้ใช้กับ iOS 9.1 ขึ้นไป
 • สำหรับแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ Android ข้อกำหนดขั้นต่ำคือ:
  • หน่วยประมวลผล ARMv7 พร้อม FPU แบบเวกเตอร์, อย่างน้อย 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 และตัวถอดรหัส AAC HW
  • Android™ 4.4 ขึ้นไป
  • RAM 1GB

โปรดทราบว่าเราอาจจะยกเลิกการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ตกรุ่นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว


24. การใช้เงินหลายสกุลในคาสิโน

หากคุณเลือก GBP หรือ EUR เป็นสกุลเงินสำหรับบัญชีเงินทุนในคาสิโน เราแนะนำให้คุณอัปเกรดคาสิโนทุกเวอร์ชันที่คุณติดตั้งมาเป็นเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งจะมีฟังก์ชันใช้เงินหลายสกุล หากคุณเลือกใช้คาสิโนเวอร์ชันเก่าที่ยังไม่ได้อัปเกรด คุณจะพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหลายอย่างปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น ประวัติการเล่นเกมรอบที่คุณเล่นด้วยเงินสกุลที่ลงทะเบียนไว้จะใช้เครื่องหมายสกุลเงินที่ไม่ถูกต้อง และประวัติการเล่นเกมที่ถูกต้องจะดูได้ในคาสิโนเวอร์ชันใหม่เท่านั้น


25. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาจะกำกับดูแลโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศยิบรอลตาร์ และเพื่อประโยชน์ของบริษัท คุณจะต้องยื่นข้อพิพาทแบบเพิกถอนไม่ได้ (รวมถึงการฟ้องแย้ง) เกี่ยวกับการสร้าง ความถูกต้อง การมีผลบังคับใช้ การตีความ หรือผลการดำเนินงาน หรือความสัมพันธ์ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงการใช้งาน หรือข้อพิพาทอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งาน แก่ศาลของประเทศยิบรอลตาร์ที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียว


26. ความไม่ตรงกันของภาษา

ข้อตกลงการใช้งานจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ หากพบว่าความหมายของข้้อตกลงการใช้งานฉบับแปลกับฉบับภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ยึดตามความหมายของฉบับภาษาอังกฤษ


27. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกมบางประเภท


การชนะแจ็คพ็อต

คุณตกลงว่าในกรณีที่คุณชนะแจ็คพ็อตมูลค่า 20,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป (หรือจำนวนเทียบเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น) จากเกมคาสิโนสล็อต วิดีโอสล็อต วิดีโอโป๊กเกอร์ หรือเกมหรือเครื่องออกรางวัลแจ็คพ็อตอื่นใด คุณจะมอบสิทธิ์และการอนุญาตแบบเพิกถอนไม่ได้และสามารถบังคับใช้ทั่วโลกให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อ รูปถ่าย และรูปจำลองของคุณในสื่อต่าง ๆ เพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทและเว็บไซต์ และคุณจะให้ความร่วมมือกับตัวแทนของบริษัทอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรางวัลแจ็คพ็อตที่คุณได้รับภายในระยะเวลาตามสมควรเพื่อยืนยันความถูกต้อง

รางวัลแจ็คพ็อตจะมอบให้แก่ผู้ชนะรางวัลเป็นงวด ๆ ทุกเดือน ไม่เกิน 24 งวด ตามการตัดสินใจและดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว


Live Casino

คุณยอมรับว่าเพื่อให้สามารถเล่นเกม Live Casino ของเรา ผู้เล่นจะต้องมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดขั้นต่ำของเรา ดังต่อไปนี้:

 • ฮาร์ดแวร์:
  • 2.5 GHz Intel Pentium III หรือที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 100%
  • 1 GB RAM
  • แป้นพิมพ์, เมาส์
 • ซอฟต์แวร์:
  • Microsoft Windows XP SP2 ขึ้นไป
  • การ์ดจอ SVGA ที่ให้ความละเอียด 800 x 600 ขึ้นไป
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 หรือใหม่กว่า
  • Adobe Flash Player 9
 • การเชื่อมต่อ: 256 kbps

โปรดทราบว่าเราอาจจะยกเลิกการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ตกรุ่นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
คุณตกลงว่าในกรณีที่ Live Casino ถูกตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากผู้เล่นใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือการกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม เราไม่มีหน้าที่คืนเงินให้แก่ผู้เล่นรายดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการสูญเสียเงินชนะพนัน อันเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย


โป๊กเกอร์

คุณยอมรับว่าการวางเดิมพันทั้งหมดของคุณในการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นหลายราย เป็นการวางเดิมพันกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ไม่ใช่การวางเดิมพันกับหรือเพื่อแข่งขันกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจะไม่ยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการวางเดิมพันระหว่างคุณกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ของบริษัท โดยบริษัทจะไม่วางเดิมพันหรือยอมรับเงินเดิมพันด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
คุณเข้าใจและตกลงว่าการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นหลายรายเป็นเกมการแข่งขันแบบสาธารณะ ดังนั้นจึงอาจจะมีการตรวจสอบและเผยแพร่โดยผู้เล่นรายอื่น ทั้งตอนเล่นเกมและหลังจากนั้นเป็นต้นไป
เราจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นหลายรายเพื่อมอบพื้นที่สำหรับเล่นโป๊กเกอร์และวางเดิมพันกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการนี้ เราจะเก็บค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 1. ค่าคอมมิชชั่น (เรียกว่าเรค) โดยจะคำนวนตามกฎของบริษัท หรือ
 2. เปอร์เซ็นต์ค่า “บายอิน” สำหรับการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันแบบบลาสต์ (Blast Tournaments) กรุณาดูที่นี่

หากใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต คุณจะเล่นได้เฉพาะเกมโป๊กเกอร์หรือการแข่งขันโป๊กเกอร์คราวละเกมเท่านั้น

การสมรู้ร่วมคิด: การสมรู้ร่วมคิดเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นสองรายขึ้นไปพยายามสร้างข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยไพ่หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้ผู้เล่นคนอื่นทราบ แลกกับการแบ่งรางวัลกัน เว้นแต่จะบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เล่นที่สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ขณะใช้บริการของเราอาจจะถูกแบนไม่ให้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทอีกต่อไป บัญชีของผู้เล่นจะถูกปิดทันที และบริษัทมีสิทธิ์ริบเงินทั้งหมดในบัญชีของผู้เล่นรายดังกล่าว เราได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีเฉพาะที่มีความซับซ้อนมาใช้ค้นหาและตรวจสอบผู้เล่นที่สมรู้ร่วมคิดกัน หากบริษัททราบว่าผู้เล่นอาจจะมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดกัน บริษัทอาจจะยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้เล่นรายที่ถูกสงสัย และ/หรือปิดกั้นบัญชีของผู้เล่นและยึดเงินทุนจากบัญชีดังกล่าวทั้งหมด ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้เล่นทุกคนไม่มีสิทธิ์ขอให้บริษัทดำเนินการอื่นใดกับผู้เล่นที่สงสัยว่าสมรู้ร่วมคิด โกง หรือฉ้อโกงด้วยวิธีอื่นใด
หากคุณสงสัยว่าผู้เล่นคนใดสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นหรือโกงการแข่งขัน คุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ support@888casino.com หรือผ่านอีเมลสนับสนุนของแบรนด์ป้ายขาว
การจงใจแพ้พนัน: การจงใจแพ้พนันเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นจงใจแพ้พนัน โดยมีเจตนาเพื่อโอนชิปในมือไปให้ผู้เล่นรายนั้น ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับการจงใจแพ้พนันหรือพยายามจงใจแพ้พนันขณะใช้บริการของเราอาจจะถูกแบนไม่ให้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบัญชีของผู้เล่นรายดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที หากบริษัททราบว่าผู้เล่นอาจจะจงใจแพ้พนัน บริษัทอาจจะยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้เล่นรายที่ถูกสงสัย และ/หรือปิดกั้นบัญชีของผู้เล่นและยึดเงินทุนจากบัญชีดังกล่าวทั้งหมด ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่คืนเงินจำนวนใด ๆ ที่อาจจะมีอยู่ในบัญชี ณ ขณะที่มีการจงใจแพ้พนันให้แก่ผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าบัญชีหนึ่งหรือบัญชีกลุ่มหนึ่งกำลังทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือผู้เล่นรายอื่น หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สุจริตใจต่อผู้เล่นรายอื่นหรือต่อบริษัท ตัวอย่างเช่น ใช้เทคนิคบางอย่างสร้างความเสียเปรียบให้แก่ผู้เล่นรายอื่น หรือเล่นพนันกันเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีเหล่านั้น และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่ที่คืนเงินทุนที่อาจจะมีอยู่ในบัญชีให้แก่ผู้เล่นด้วย
ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ: ในการเล่นเกมแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือเกมอื่นใด คุณจะต้องไม่ใช่เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์อื่น นอกจาก: (i) เครื่องมือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของเกมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ เช่น เครื่องมือบอกความแข็งแกร่งของไพ่ (Hand strength) และโอกาสในการชนะเงินกองกลาง (Pot odds)” (ii) เครื่องมือที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเกม เช่น แผนผังไพ่เปิด (Opening hand charts) (iii) ซอฟต์แวร์ติดตามที่คำนวณและแสดงสถิติภายในเกม ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้วในฐานะผู้เล่นของโต๊ะนั้น และ (iv) เครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ (เช่น ปรับปรุงการแสดงผล ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ และเพิ่มการมองเห็น) (เรียกรวมกันว่า ความช่วยเหลือที่อนุญาต") เพื่อความชัดเจน ข้อที่ (iv) ไม่รวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือความช่วยเหลือจากภายนอกที่เราเห็นว่าช่วยคุณค้นหาตำแหน่งบนโต๊ะโป๊กเกอร์หรือกำหนดตำแหน่งของคุณบนโต๊ะโป๊กเกอร์โดยอัตโนมัติ
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ โรบ็อต หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งเป็นการเล่นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในรายการอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเล่นพนันที่ได้รับอนุญาต (ดังที่ได้กำหนดไว้ด้านบน) (ไม่ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์จริงหรือไม่ก็ตาม) ร่วมกับการใช้บริการของเรา เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และความช่วยเหลือจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่: (i) เครื่องมือและบริการที่ช่วยให้คุณสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เล่น เช่น แสดงไพ่ของคุณหรือของผู้เล่นรายอื่น (ii) เครื่องมือที่่ช่วยใหู้้เล่นสามารถเลือกเกมโดยพิจารณาจากตัวตนของผู้เล่น (iii) เครื่องมือหรือเว็บไซต์ที่เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เล่นรายนั้น (iv) เครื่องมือที่ดำเนินการแทนผู้เล่นบนโต๊ะพนัน (v) เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โตีะพนันตอนที่ผู้เล่นอยู่ (vi) เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ให้คำแนะนำในการเล่นแบบเรียลไทม์ โดยอิงจากพฤติกรรมของผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โต๊ะพนัน (vii) โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือความช่วยเหลือจากภายนอกที่เราเห็นช่วยคุณค้นหาตำแหน่งบนโต๊ะโป๊กเกอร์หรือกำหนดตำแหน่งของคุณบนโต๊ะโป๊กเกอร์โดยอัตโนมัติ (เรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ”) ในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมถึงปิดกั้นการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ที่ทำผิดกฎระเบียบ ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้รายดังกล่าวทันที และริบเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว
การใช้คุณสมบัติ "ซิทเอาท์ (Sit Out)” อย่างไม่ถูกต้อง: คุณสมบัติ “ซิทเอาท์” ต้องใช้สำหรับพักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างการเล่นเกมที่กินเวลานานเท่านั้น ไม่ใช่ตอนที่ยังไม่มีการเล่นเกมที่โต๊ะพนัน หรือระหว่างรอให้ผู้เล่นรายอื่นเข้าร่วมการแข่งขัน หรือออกจากโต๊ะ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษผู้เล่นที่ใช้คุณสมบัติ “ซิทเอาท์” เป็นเวลานานเกินไปตามดุลยพินิจของเราเอง ผู้เล่นที่ใช้คุณสมบัติ “ซิทเอาท์” อย่างไม่ถูกต้องหลายครั้งอาจจะถูกจำกัดไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์เป็นการชั่วคราวหรือโดยถาวร
พฤติกรรมฉ้อโกง: ในกรณีที่มีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงเกี่ยวกับการเล่นโป๊กเกอร์ ซึ่งมีบัญชีของคุณและผู้เล่นรายอื่น ๆ เข้าไปเกี่ยวข้อง เราจะตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวและดำเนินการตามที่เห็นสมควรว่าจำเป็น (รวมถึงปิดกั้นบัญชีดังกล่าวและยึดเงินทุนในบัญชีนั้นไว้) เราไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลการตรวจสอบและ/หรือคืนเงินที่ยึดไว้ หรือแจ้งว่าการตรวจสอบดังกล่าวส่งผลต่อบัญชีของคุณในลักษณะใด ๆ เราจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และจะยึดเงินไว้จนกว่าหน่วยงานที่มีอำนาจจะมีคำสั่งอย่างถูกต้องให้เราปิดกั้นบัญชีดังกล่าว หรือคืนเงินส่วนใด ๆ ที่ยึดไว้กลับไปยังบัญชีที่ได้รับผลกระทบนั้น
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน: ผู้ใช้บริการแต่ละรายมีหน้าที่ชำระเงินทั้งหมดที่ติดค้างกับผู้ใช้บริการรายอื่นและ/หรือบริการ หากผู้ใช้บริการที่แพ้พนันสัญญาว่าจะชำระหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ชนะพนัน คำสัญญานั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการรายดังกล่าว ไม่ใช่ของบริษัท บริษัทไม่มีหน้าที่ชำระเงินให้คุณ หากผู้ใช้บริการรายใดไม่จ่ายหนี้ของตนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม และไม่มีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการรายดังกล่าว ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการฉ้อโกงการชำระเงิน ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
หากบัญชีของคุณเกี่ยวข้องก้บการฉ้อโกงเกมโป๊กเกอร์ไม่ว่าในรูปแบบใด เช่น การจงใจแพ้พนัน การสมรู้ร่วมคิด หรือการโอนเงินจากการฉ้อโกง บัญชีนั้นจะถูกยกเลิก และเราไม่มีหน้าที่คืนเงินที่ริบมาจากบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าบัญชีของคุณเจตนารับเงินจากผู้ใช้ที่ฉ้อโกง
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการฉ้อโกงโป๊กเกอร์ เราไม่จำเป็นต้องยอมรับคำอธิบายเกี่ยวกับการรับหรือการใช้เงินทุนจากการฉ้อโกง หากการตรวจสอบเสร็จสิ้นและบัญชีของคุณเปิดใช้งานได้ิอีกครั้ง เราอาจจะเลือกนำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงจากบัญชีทุนของคุณ
การโอนเงิน - คุณสามารถโอนเงินที่มีอยู่ไปยังบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ของเราเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะส่งการโอนเงินที่มีอยู่ไปยังบัญชีใดๆ เมื่อจำนวนเงินและชื่อผู้ใช้ของผู้รับได้รับการยืนยันแล้ว การโอนดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินที่เกิดจากการที่สมาชิกโอนเงินไปผิดบัญชี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะคัดลอกการโอนดังกล่าวที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ
หากบัญชีของคุณได้รับเงินทุนที่มีอยู่จากบัญชีที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีของคุณและระงับเงินใด ๆ จนกว่าปัญหาด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขในบัญชีทั้งหมดรวมถึงบัญชีที่คุณได้รับเงินโอน
ผู้เล่นทุกคนไม่มีสิทธิ์ขอให้บริษัทดำเนินการใด ๆ กับผู้เล่นที่สงสัยว่าสมรู้ร่วมคิด โกง หรือฉ้อโกงด้วยวิธีอื่นใด บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือผลการตรวจสอบ คุณทราบเป็นอย่างดีว่า มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะสูญเสียเงินจากการเล่นพนันผ่านบริการของเรา และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดนั้นด้วยตัวเอง คุณยอมรับว่าคุณใช้บริการด้วยการตัดสินใจและดุลยพินิจของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายแล้ว คุณยังไม่สามารถเรียกร้องบริษัท หรือหน่วยงานภายในเครือของบริษัท หรือพันธมิตรป้ายขาวใด ๆ หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานขององค์กรเหล่านั้นชดเชยเงินทุนที่คุณสูญเสีย


ไลฟ์โป๊กเกอร์

หากต้องการเล่นโป๊กเกอร์ ณ โต๊ะวิดีโอไลฟ์โป๊กเกอร์ คุณจะต้องมีกล้องวิดีโอติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และคลิกบนโต๊ะโป๊กเกอร์โดยใช้ไอคอนเว็บแคมที่อยู่ในล็อบบี้โปกเกอร์
ผู้เล่นที่ซิทเอาท์ในการเล่นโป๊กเกอร์แบบไลฟ์จะถูกให้ออกจากโต๊ะวิดีโอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายอื่นในรายชื่อรอการเล่นเข้ามานั่งแทน (หากรายชื่อดังกล่าวไม่ได้ว่างเปล่า)
เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เล่นที่ “รับชม” โต๊ะวิดีโอโป๊กเกอร์ โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
ในการใช้โต๊ะวิดีโอไลฟ์โป๊กเกอร์ จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาดังต่อไปนี้:

 • คุณจะต้องไม่แสดงความเห็นหรือพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะอนาจารทางเพศ น่ารังเกียจ รวมถึงการแสดงความคลั่งลัทธิ การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง และการดูหมิ่น ขณะอยู่ที่โต๊ะโป๊กเกอร์
 • คุณจะต้องไม่แสดงความเห็นหรือพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะหยาบคาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง คุกคาม หรือดูุถูกผู้เล่นรายอื่นที่โต๊ะโป๊กเกอร์
 • คุณจะต้องไม่แสดงความเห็นหรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์จากเกมเพื่อทำการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ความสนใจในทางการค้าหรือความสนใจของตัวเอง

ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดข้างต้นเกี่ยวกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมที่โต๊ะวิดีโอไลฟ์โป๊กเกอร์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอให้คุณออกจากห้องโป๊กเกอร์ หรือใช้มาตรการที่พิจารณาแล้วว่าจำเป็น รวมถึงการระงับบัญชีของคุณชั่วคราว หรือยกเลิกบัญชีของคุณอย่างถาวรด้วน นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่มอบรางวัลที่ประกาศไว้สำหรับโต๊ะวิดีโอโป๊กเกอร์แก่ผู้เล่นที่ละเมิดกฎกติกา ซึ่งรวมถึงการจงใจปิดบังหรือขัดขวางการทำงานของกล้องด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับรูปภาพที่แสดงบนเว็บแคม หรือความคิดเห็นของสมาชิกบนเว็บแคม และจะไม่รับผิดชอบต่อการดูหมิ่นหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทไม่จำเป็นต้องคอยตรวจสอบรูปภาพและความคิดเห็นเหล่านั้น หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการลงโทษสมาชิกคนใดคนหนึ่งเมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น
เมื่อคุณร่วมเล่นเกมที่โต๊ะวิดีโอไลฟ์โป๊กเกอร์จะถือว่าคุณตกลงให้บริษัทใช้ชื่อ เสียง ภาพเหมือน รูปถ่าย และประเทศของคุณในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าตอบแทนใด ๆ และคุณมอบสิทธิ์ให้บริษัททำเช่นนั้นได้
คุณยอมรับและตกลงว่าบริษัทอาจจะบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพโต๊ะโป๊กเกอร์ รวมทั้งสตรีมไลฟ์วิดีโอจากโต๊ะโป๊กเกอร์บนเว็บไซต์
นอกจากนี้ คุณยังเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อร่วมเล่นเกมที่โต๊ะไลฟ์โป๊กเกอร์ ผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โต๊ะก็สามารถใช้และเผยแพร่ภาพและเสียงของคุณได้โดยที่บริษัทไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ และคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้


การพนันผลการแข่งขันกีฬา

กรุณาอ่าน "888sportกฎกติกาในการพนันผลการแข่งขันกีฬา” อย่างละเอียด

บริษัท หรือ บริษัท ในเครือภายในกลุ่ม บริษัท 888 เป็นสมาชิกของ International Integrity Integrity Association ("IBIA") ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกติและกรณีของการจัดการเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกนั้น บริษัท หรือ บริษัท ในเครือนั้นเป็นผู้เข้าร่วมเต็มรูปแบบในระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งมุ่งเน้นไปที่การระบุพฤติกรรมการพนันใด ๆ
ในกรณีที่บริษัทได้รับการแจ้งเตือน บริษัทมีสิทธิ์และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้:
(i) ระงับบริการจัดการแข่งขันรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการในตลาดใด ๆ
(ii) ชะลอและ/หรือระงับการชำระเงินสำหรับการแข่งขันรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการในตลาดใด ๆ จนกว่าสมาคมกีฬาเกี่ยวข้องจะยืนยันความถูกต้องของการแข่งขันเหล่านั้นผ่าน IBIA
นอกจากนี้ ในกรณีที่ IBIA ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันกีฬาที่มีอำนาจยืนยันว่ามีการควบคุมผลการแข่งขันกีฬารายการใดรายการหนึ่งหรือการแข่งขันกีฬาหลายรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการวางเดิมพันสำหรับการแข่งขันกีฬารายการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพันโดยบุคคลที่ IBIA ตรวจสอบพบว่ามีความรู้หรือข้อมูลภายในสำหรับการวางเดิมพัน หรือโดยบุคคลอื่นที่บริษัทมีความเห็นตามสมควรว่ามีความเชื่อมโยงกับ หรือดำเนินการร่วมกับ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในรูปแบบอื่นใด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินหรือกำหนดให้การเดิมพันผลการแข่งขันหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ เป็นโมฆะ หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าหรือมีหลักฐานว่าเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น: (i) มีข้อกังขาเกี่ยวกับความถูกต้องของการแข่งขัน (ii) มีการเข้าควบคุมราคาการวางเดิมพัน or (iii) มีการสมคบคิดกันกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจแพ้ หลักฐานดังกล่าวอาจจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะขนาด จำนวน หรือรูปแบบของการวางเดิมพันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท 888 ทางเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
หากเรามีเหตุอันควรให้เชื่อว่า กิจกรรมการพนันหรือการวางเดิมพันที่น่าสงสัยเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ บริษัทอาจจะระงับบัญชีนั้นไว้จนกว่าจะทำการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ


โบนัส

หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าสมาชิกใช้โบนัสเกี่ยวกับการฝากเงินของเราอย่างไม่ถูกต้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เราอาจจะยกเลิกบัญชีของสมาชิกคนดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา และจะยึดเงินจากบัญชีดังกล่าวไว้ ความสงสัยดังกล่าวจะพิจารณาจากรูปแบบการฝากเงิน/การถอนเงินออก/การฝากเงินซ้ำในรูปแบบซ้ำ ๆ กัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้โบนัสเกี่ยวกับการฝากเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าสมาชิกคนนั้นใช้เว็บไซต์และเกมที่ให้บริการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายของเราอย่างไม่ถูกต้อง เราอาจจะยกเลิกบัญชีของสมาชิกคนดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา และจะยึดเงินจากบัญชีดังกล่าวไว้ หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าสมาชิกคนดังกล่าวนำเว็บไซต์ให้บริการเล่นเกมโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายของเราไปใช้ผิดเจตนารมณ์ ตัวอย่างเช่น เล่นเฉพาะเกมฟรีซ้ำ ๆ กัน หรือซื้อบัตรเล่นเกมฟรีแต่เพียงอย่างเดียว เราอาจจะปิดบัญชีของสมาชิกคนดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา และจะยึดเงินจากบัญชีดังกล่าวไว้
หากเรามีเหตุผลให้สงสัยว่าบัญชีหนึ่งหรือบัญชีกลุ่มหนึ่งถูกใช้งานอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น มีการเทคนิคการพนันบางอย่างหรือเล่นการพนันร่วมกันเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีทั้งหมด และในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่คืนเงินที่อาจจะมีอยู่ในบัญชีให้แก่คุณ


อัปเดตล่าสุด: 24/02/2021


กรุณาพิมพ์หรือเก็บสำเนาเอกสารของข้อตกลงการใช้งานไว้เป็นบันทึกอ้างอิง

เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว & โฆษณาให้กับคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับต่อนโยบายคุกกี้ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่