ข้อตกลงการบริการ

Virtual Global Digital Services Limited ("บริษัท") ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศยิบรอลตาร์และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท 888 บริษัทได้รับอนุญาตจากและกำกับดูแลโดยรัฐบาลของประเทศยิบรอลตาร์ตามบทบัญญัติของรัฐบัญญัติการพนันของประเทศยิบรอลตาร์ ค.ศ. 2005 ให้ดำเนินการและเสนอบริการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคาสิโน โป๊กเกอร์ การพนันผลการแข่งขันกีฬา และบิงโก กรุณาอ่านข้อตกลงการบริการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ (“ข้อตกลงการบริการ”) อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของบริษัท
โปรดทราบ: หากคุณได้ลงทะเบียนบัญชีก่อนวันที่ 9 กันยายน 2019 ข้อตกลงผู้ใช้จะถูกกำหนดและโอนจากผู้ให้บริการเดิมไปยัง Virtual Global Digital Services Limited ในกรณีดังกล่าวทั้งหมดการอ้างอิงใด ในข้อตกลงผู้ใช้กับ “บริษัท ” จะถูกอ่านเป็นการอ้างอิงถึง Virtual Global Digital Services Limited
โปรดทราบ: ข้อตกลงผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) นี้จะใช้กับคุณเฉพาะเมื่อคุณเล่นนอกรัฐสมาชิกตลาดยุโรปเดียวหรือสหราชอาณาจักร
โปรดทราบ: หากคุณเล่นพนันหรือลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร ข้อตกลงการใช้งานนี้ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ กรุณาดูข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับคุณที่นี่
โปรดทราบ: หากคุณเล่นในประเทศสมาชิกตลาดยุโรปเดียวใด ๆ ยกเว้นรัฐที่คุณเล่นด้วยใบอนุญาตท้องถิ่นตัวอย่างเช่น ในสเปน, อิตาลีหรือเดนมาร์ก ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณสามารถค้นหาข่้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ที่นี่
บริษัทให้บริการเล่นพนันผ่านแบรนด์ของบริษัทเอง ("แบรนด์ของบริษัท") แบรนด์อื่น ๆ และแบรนด์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเรียกว่า "แบรนด์ป้ายขาว (แต่ละแบรนด์เรียกว่า "แบรนด์ป้ายขาว") นอกเหนือจากให้บริการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ("แพล็ตฟอร์มอินเทอร์เน็ต") บริษัทอาจจะให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ เป็นครั้งคราวไป เช่น ่(i) โทรทัศน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ (ii) แพล็ตฟอร์มเล่นพนันบนโทรศัพท์มือถือ (iii) แพล็ตฟอร์มความบันเทิงบนเครื่องบิน (แต่ละประเภทเรียกว่า "แพล็ตฟอร์มทางเลือก")
เมื่อคุณใช้บริการเล่นพนันของบริษัท ไม่ว่าบนแพล็ตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพล็ตฟอร์มทางเลือก ข้อตกลงการบริการจะบังคับใช้กับการใช้งานดังกล่าวในระดับที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น
นอกเหนือจากข้อตกลงการบริการแล้ว คุณยังควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างละเอียด ซึ่งในนโยบายดังกล่าวจะอธิบายว่าเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง ในการใช้บริการเล่นพนันของบริษัทนั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวกับบริการเล่นพนันบางประเภทที่คุณใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "นโยบายโบนัส", "นโยบายการถอนเงิน", "นโยบายการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ", “กฎกติกาการแข่งขัน", "กฎกติกาของบริษัท", “นโยบายด้านการตัดการเชื่อมต่อ”, "888sport กฎกติกาในการพนันผลการแข่งขันกีฬา", (เรียกรวมกันว่า "กฎกติกาเพิ่มเติม") ในแต่ละกรณี ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว ข้อตกลงการบริการ รวมทั้งกฎกติกาเพิ่มเติม ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และกลายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงการใช้งาน”)


1. ข้อมูลเบื้องต้น

  • เมื่อลงทะเบียนกับบริษัท และ/หรือเมื่อใช้บริการเล่นพนันของลริษัท และ/หรือเมื่อทำเครื่องหมายในช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้” (หรือข้อความอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน) และ/หรือเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา แสดงว่า คุณตกลงที่จะผูกพันตนกับข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดโดยไม่มีการยกเว้นข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว ข้อตกลงการใช้งานจะกลายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับบริษัท และข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้งานบริการเล่นพนันของเราตลอดเวลา
  • ธุรกรรมระหว่างคุณกับบริษัททั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์บริษัท
  • ซอฟต์แวร์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งแบบดาวน์โหลดได้และไม่สามารถดาวน์โหลดได้ และแบบให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพล็ตฟอร์มทางเลือก (“ซอฟต์แวร์”) จะทำให้คุณใช้บริการเล่นพนันของเราได้ (“บริการ”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมบริการหรือซอฟต์แวร์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลทันทีและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว
  • คุณจะมีสิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์และบริการผ่านทางบัญชีของตัวเองเท่านั้น และห้ามไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่นเป็นอันขาด หากคุณพยายามใช้บริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่นใด เราจะมีสิทธิ์ปิดบัญชีทั้งหมดของคุณทันที รวมทั้งยึดเงินในบัญชีดังกล่าว และห้ามไม่ให้คุณใช้บริการของเราอีกในอนาคต
  • ถ้าเห็นว่าเหมาะสม บริษัทอาจจะตัดสินใจตามดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้คุณลงทะเบียนเปิดบัญชีหลายบัญชีกับเรา หรือไม่ให้บุคคลอื่นในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันใช้บัญชีเดียวกับคุณ บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้มีการลงทะเบียนปิดบัญชีหลายบัญชี แต่สามารถดำเนินการบางอย่างกับบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีหลายบัญชีได้ ถ้าจำเป็น รวมทั้งการยึดเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการลงทะเบียนเปิดหลายบัญชีจากบ้านหลังเดียวกันด้วย ไม่ว่าข้อมูลการลงทะเบียนที่แจ้งไว้ ณ ตอนเปิดบัญชีจะเป็นเช่นไรก็ตาม

2. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน คุณควรหยุดใช้ซอฟต์แวร์ทันที และลบซอฟต์แวน์ออกจากคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานเป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเผยแพร่ข้อตกลงการใช้งานฉบับใหม่บนหน้าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องของแลรนด์ของบริษัทและแบรนด์้ป้ายขาวทั้งหมด ข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุงแก้ไขจะบังคับใช้หลังจากประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแล้ว 14 วัน หรือก่อนหน้านั้นตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกำหนด และการใช้งานบริการหรือซอฟต์แวร์ต่อไปหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนั้นแล้ว คุณยังคงมีหน้าที่ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกต้องของข้อตกลงการใช้งาน และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

  • การเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตอาจจะผิดกฎหมายในบางเขตการปกครอง คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือการรับประกันทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา และบริษัทจะไม่รับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของบริการในเขตการปกครอง กรุณาตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตการปกครองของคุณก่อนจะลงทะเบียนกับบริษัทและใช้บริการ
  • บริการจัดหาให้กับผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคคลห้ามเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายของเขตการปกครองที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทจะไม่มีเจตนาให้คุณละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณรับรอง รับประกัน และตกลงว่า จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณเป็นไปตามกฎหมาย กฎ
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว & โฆษณาให้กับคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับต่อนโยบายคุกกี้ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่